نقشه راه
مهمترین اقداماتی که فعلا در صحنه در حال تکوین است به عبارت ذیل است :

اول : راهبرد  مبتنی بر شکایت قضایی

گروهی به همت یکی از فعالان دندانپزشک ایجاد شده است و با دعوت از همه آحاد جامعه پزشکی که قصد بر پیگیری تعرفه دارند پیگیری قضایی موضوع را مد نظر دارد. این گروه با استقبال بسیار عالی همکاران مواجه شده است و میتواند انرژی مناسبی را فراهم آورد. خوشبختانه التزام به تدبیر جمعی عقلا و کارشناسان، منجر به تشکیل کمیته حقوقی در این گروه گردیده است که مشتمل بر تعدادی از حقوقدانان پزشک است که قطعا نظرات کارشناسی آنان و تدوین راهبرد حقوقی توسط آنان احتمال موفقیت را بالا خواهد برد و از افتادن کار به دور باطل و یا سوء استفاده موج سواران و شهرت طلبان جلوگیری خواهد نمود.

گروه پزشکان و قانون تا زمانی که  تدبیر جمعی و استفاده عاقلانه و هدفمند از انرژی صنفی در این روش به کار بسته شود، خود را مکلف به حمایت از تصمیمات کمیته حقوقی گروه "هسته مرکزی شکایت از تعرفه" خواهد دانست.

دوم : راهبرد گفت‌وگو با مسئولین ارشد کشور

به همت آقایان دکتر رازی و بصیری روسای انجمن های ارتوپدی و اورولوژی تجمع انجمن های علمی پزشکی انجام گردید که گروه پزشکان و قانون گزارش صوتی کامل جلسه را منتشر کرد. این جلسه یک تحول بسیار بزرگ در نظریات انجمن ها بود که نشان داد  بسیاری از آنها به نقطه واضحی از تحمل ناپذیری روش هیئت دولت و شورای عالی بیمه سلامت رسیده و خواستار تغییر واضح در این شیوه هستند.
 
با تشکیل کارگروهی از اعضایی که در مورد تعرفه نظریات علمی و عملی دارند و اولین جلسه آن در روز شنبه ۱۷ خرداد۹۹ انجام خواهد شد رئوس مطالب مهم تهیه خواهد شد و با توجه به ارجاع کار از طرف ریاست جمهوری به معاون اول خود و وزیر بهداشت و درمان مقرر است گفتگوهای با این اشخاص ادامه یابد.
 
گروه پزشکان و قانون عضو ارشد خود را در این کار گروه دارد و به همین لحاظ اطمینان خواهد داشت که نظریات گروه به اطلاع انجمن ها رسیده و پیگیری ها انجام خواهد شد و آماده حمایت از راهبردهای مبتنی بر نتایج ملموس و روشن است.

سوم : راهبرد مبتنی بر تمکین ناپذیری تعرفه

گروه پزشکان و قانون همچنان اعلام میدارد که حسب قواعد شرعی، عقلی و قانونی، تعرفه اعلامی هیئت دولت  تمکین ناپذیر است و تمکین به آن منافی حق حیات، حق آینده خواهی انسانی و حق شهروندی و نیز حق اساسی تامین معیشت از طریق یک شغل مشروع است.

گروه پزشکان و قانون تلاش‌های خودرا به عنوان یک گروه مدنی نموده است که بر مبنای همین نگرش، تمامی راهکارهای پیشنهادی اش را منطبق بر استفاده کامل از کلیه حقوق مدنی شهروندان ایران تنظیم نماید و هر امکانی را که در این زمینه در  دسترس بیبیند، استفاده نماید.

ما تاکید داریم که وظیفه خارج کردن موضوع از بن بست فعلی با صنف نیست و بر عهده کسانی است که موجب به وجود امدن این وضعیت نابهنجار و غیرقابل تحمل شده اند و موضع دفاعی ما برپایه بدیهی ترین حقوق انسانی و صنفی و  مدنی است. چه تعرفه گذار را خوش آید و چه بد.


گروه پزشکان و قانون  اطلاع رسانی خود را با شکل پیوسته به همین شیوه ادامه خواهد داد و آماده نشر نظرات متنوع همکاران خود از همه سرویس های اطلاع رسانی خود می‌باشد.

پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه