بی‌توجهی تعرفه‌گذار به قوانین، نشانه‌ای از خردستیزی در آلودن امری اقتصادی به شائبه‌ها و شبهات متعدد است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن این بیانیه به شرح ذیل است؛
به نام خداوند جان و خرد 
 ملت شریف ایران 
 همکاران محترم جامعه پزشکی 
حکیم طوس، جان و خرد را متعلق به ذات حق می‌داند و این نیست جز انکه این دو جواهر وجود را جز ذات باری تعالی قیمتی نیست.
شوربختانه اما آنچه اینک وقایع مهم جامعه پزشکی بر مدار آن می‌گردد بی بهایی جان و بی اعتنایی به خرد است. 
 در حالی که هنوز جامعه پزشکی  مشغول جانفشانی‌های شگفت درجبهه حفظ سلامت شهروندان کشور  است،  رفتار ناعادلانه، نامنطبق بر قانون و خارج از انصاف تعرفه گذار با جامعه پزشکی به صورت عام و گروه‌های جراحی به شکل خاص را چگونه می‌توان نظاره کرد! 
تکرار تخطی از قوانین مصوب سال ۱۳۷۳ ، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۵ در مورد مبانی تعرفه جامعه پزشکی بر اساس قیمت تمام شده، سود عادلانه و هزینه استهلاک نشانه‌ای از خردستیزی در آلودن امری اقتصادی به شائبه‌ها و شبهات متعدد است. 
کدام انسان آگاهی می تواند  باور کند،  در حالی که  حداقل نرخ تورم کشور ۴۳ درصد است، دستمزد جراحان تنها ۵ درصد افزایش یابد و حتی بر سر این مقدار سخیف نیز چالش هایی بزرگ برپا شود .
 کدام خرد سلیمی ممکن است چنین بی تناسبی را حتی در تصور آورد چه رسد که آنرا قبول کند؟
 چگونه می‌توان تصور کرد که امر معیشت زندگی جراحان بخصوص جراحان جوان را می‌توان با چنین ارقام ناچیزی تمشیت کرد؟
ظاهرا افسانه پرستان می پندارند قاطبه جراحان به هر روشی برای کسب درآمد متوسل می‌شوند. آنها گمان می‌کنند جراحان همچون کسانی خاص، گنج به غارت برده‌اند که هزینه ویزیت و تعرفه عادلانه برایشان مهم نباشد. 
 آیا بی‌عدالتی و بی‌توجهی نیست که تبعات این نحوه رفتار با گذران زندگی جراحان را نادیده می‌انگارند؟
انجمن جراحان عمومی ایران اعلام می‌دارد که رفتار تعرفه گذار منطبق بر هیچ پایه و مبنایی از قوانین موضوعه و جاری، خرد معیشتی افراد یک حرفه و از همه مهمتر مصالح جانی شهروندان کشور نیست و همه عواقب این شیوه نامیمون را متوجه سیاست‌گذار دانسته و عامه جراحان کشور و بخصوص همکاران جراحی عمومی خود را در مدیریت شرافتمندانه زندگی مادی خود صاحب حق و اختیار موسع می‌داند و همه تلاش خود را کما فی‌السابق در رفع ظلم فاحشی که سال‌هاست بر این گروه حرفه‌ای می‌رود، ادامه خواهد داد. 
هیئت مدیره و بازرس انجمن جراحان عمومی ایران
 ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

پایان پیام/

مطالب مشابه