بیانیه هیات مدیره انجمن علمی آسیب‌شناسی ایران در خصوص تعرفه‌های سال ۹۹
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، این بیانیه که یک نسخه آن توسط امینی فرد رییس هیات مدیره انجمن آسیب شناسی ایران و عضو شورایعالی نظام پزشکی کل در اختیار سازمان نیز قرار گرفت به قرار زیر است:

پیرو درخواست همکاران محترم آزمایشگاهی مبنی بر اعلام نظریه فنی و نرخ تعرفه های سال 99، ضمن تایید کارشناسی کمیسیون تعرفه و مصوبه شورایعالی سازمان نظام پزشکی مبنی بر افزایش جزء فنی تعرفه آزمایشات، معادل با تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و افزایش جزء حرفه‌ای آن حداقل معادل افزایش متوسط حقوق و دستمزد کارگران، انجمن علمی آسیب شناسی ایران پیرو مکاتبات و مذاکرات قبلی، رسما از مصوبه شورایعالی سازمان نظام پزشکی حمایت و بر تجدید نظر در مراجع بالادستی و پیگیری تا حصول نتیجه بعنوان "کف قیمتی که رعایت حداقلی استانداردها با کیفیت نسبی قابل قبول" را امکان پذیر می‌سازد تاکید دارد.

ضمن آنکه تأکید می نماید شرایط فعلی موجود و مشکلات عدیده موجود این حوزه از قبیل کاهش درآمد و افزایش سرسام آور هزینه ها لزوم ابلاغ فوری تعرفه را می طلبد. 

هیات مدیره انجمن آسیب شناسی ایران  98/2/10
روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه