بیانیه سازمان نظام پزشکی درخصوص تعرفه خدمات سلامت سال ۹۹
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن بیانیه به شرح زیر است:

با عنایت به عدم اعلام تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال 1399 تاکنون و مشکلات ایجاد شده بر اثر این نقیصه در عملکرد مراکز درمانی از یک‌سو و از سوی دیگر مشکلاتی که افزایش هزینه‌ها در اثر تورم، مضاف بر عوارض اقتصادی ناشی از بیماری کرونا برای مراکز مذکور ایجاد نموده است، سازمان نظام پزشکی موارد ذیل را به استحضار همکاران محترم می‌رساند: 

1_ با توجه به محاسبات کارگروه علمی- پژوهشی اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی، هزینه واقعی یا هزینه تمام شده خدمت برای ویزیت پزشک عمومی در تهران معادل 47500 تومان برآورد شده و بر اساس مصوبه شورای عالی سازمان، این موضوع در تاریخ 01/10/98 طی نامه شماره 36099/10/100/398 به طور رسمی به شورای عالی بیمه و وزارت بهداشت اعلام گشت. همچنین در همان زمان مراتب جهت استحضار همکاران محترم از طریق وب سایت سازمان نظام پزشکی، اعلان شد.

2_ مصوبه شورای عالی سازمان نظام پزشکی مبنی بر افزایش جزء فنی تعرفه، معادل تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و افزایش جزء حرفه‌ای آن، حداقل معادل افزایش متوسط حقوق و دستمزد، در تاریخ 04/10/98 طی نامه شماره 36807/10/100/398 به وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه ابلاغ شده است.

3_ در آخرین جلسه شورای عالی بیمه مورخ ۹۹/۱/۲۰ علیرغم نظرات متفاوت دیگر اعضای آن شورا، سازمان نظام پزشکی بر نظر اعلام شده قبلی، ابرام نموده و معتقد است اعلام هر گونه تعرفه‌ای که مبتنی بر واقعیات تورم و نیازهای اقتصاد سلامت و متضمن حفظ کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی نباشد، آثار زیانباری را در پی داشته و موجب تعطیلی مراکز درمانی و کاهش کیفیت خدمات و عدم امکان تأمین تجهیزات و لوازم پزشکی مورد نیاز خواهد شد.

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه