رفراندوم سلامت
موضوع رفع محدودیت‌ها و آغاز زیست عادی اجتماعی و اقتصادی تبدیل به بزرگترین مناقشه بین حاکمان از یک سو و کارشناسان حوزه‌های مختلف از سوی دیگر شده است.

دولت و شخص رئیس‌جمهور به نمایندگی از حاکمیت حتی در این مورد با بسیاری از کارشناسان دولتی و حتی عجیب‌تر از آن با اعضایی مانند ایرج حریرچی و علیرضا زالی نیز اختلاف‌نظر جدی دارند. 

متاسفانه به شکل معمول و طبق عادات سیاستگذاران کشور ملاک‌ها و معیارهای مشخص و روشن و شفافی از طرف سیاستگذار اعلام نگردیده است تا مشخص شود مبنای حرکت او چیست و براساس چه شاخص‌های کمی و کیفی اقدام نموده است.

براساس عرف سیاسی و روش‌های مدرن حکمرانی این گونه چالش‌های بزرگ می‌تواند ‌با روش مراجعه به تدبیر جمعی و خرد گروهی حل و فصل شود و نظرسنجی‌های مختلف نیز بخشی از این شیوه هستند.

گروه پزشکان و قانون پس از انتشار معیارهای شش‌گانه WHO بر آن شد در حد مقدورات خود از کاربران شبکه‌های اجتماعی (‌در این مورد خاص پیام‌رسان تلگرام‌) پرسش کند که آمادگی کشور را در براساس معیارهای WHO برای پایان یافتن محدودیت‌ها چه اندازه می‌دانند. 

سپس تمامی سعی گروه بر آن گذاشته شد که تا حد امکان سوگیری در مخاطبان برطرف شده و جامعه عمومی را در بر‌گیرد و مخاطبان نیز بتوانند با طیف متنوع نظریات خود به آن پاسخ دهند. 

اینک نتایج این نظر سنجی پس از‌ ۵ روز، جهت تنویر افکار عمومی و نیز ارائه به سیاست‌گذاران آماده انتشار می‌باشد.

اول‌: حدود ۵۱ هزار نفر نظر‌سنجی را دیده‌اند و حدود ۱۵۰۰۰ نفر در آن شرکت جسته‌اند. 

سطح مشارکت در نظر سنجی به تدریج از حدود 50 درصد در ابتدا که گروه‌های تخصصی را پوشش می‌داد به حدود ۲۹ درصد در جامعه عمومی رسید که نشان می‌داد جامعه عمومی خود را آماده و یا صالح بر اظهار‌نظر نمی‌داند‌.

دوم: علی‌رغم کاهش مشارکت در نظرسنجی هیچ یک از درصد‌های به دست آمده در بازه‌های انتخاب شده (‌ده بازه ده‌تایی بین صفر تا ۱۰۰) از ابتدا تا انتهای نظرسنجی توسط کاربران تغییر اساسی نکرد که مفهوم آن این بود که مخاطبان تخصصی و آن بخش از جامعه عمومی که خود را صالح بر ابراز نظر می‌دانستند دیدگاه مشترکی را در مورد میزان آمادگی کشور دارند.

سوم: حدود ۹۱ درصد از رای دهندگان آمادگی کشور برای کاهش محدودیت‌ها را زیر ۵۰ درصد ارزیابی و متاسفانه بیش از ۶۰ درصد از آنان این امادگی ‌را بین صفر تا 10 درصد می‌دانستند. 

چهارم:‌ علی‌رغم آنکه گروه پزشکان و قانون در حوزه عمومی فعالیت ندارد، تعداد زیادی از مخاطبین غیر‌تخصصی‌ نظر‌سنجی را دیده و بخشی از آنان در آن شرکت جسته‌اند که نشان میدهد علاقه‌مندی به اظهار‌نظر و اعلام وجود و تاثیر در حوزه خطیر سلامت دغدغه جدی انان بوده و بر آن تاکید دارند.

پنجم:‌ گروه اطلاع یافته است که نظر سنجی‌های مشابه دیگری از جمله نظر‌سنجی انجام شده در سطح شهرداری‌های ۲۲ گانه تهران و همچنین نظر‌سنجی ایسپا‌ نتایج کاملا مشابه داشته است.

ششم: در آستانه عادی‌سازی و یا به عبارتی رها‌سازی محدودیت‌ها انتشار نتایج این نظرسنجی و موارد مشابه حجت را بر سیاستگذار تمام خواهد نمود اتخاذ سیاست‌هایی که احتمالا مغایر با درک عمومی و خرد جمعی شهروندان است معمولا نافرجام و پرهزینه و کم بازده است و عدم توجه به زنهارها می‌تواند بد عاقبت باشد. 

هفتم: گروه پزشکان و قانون اذعان دارد که محدودیت‌هایش در این امر بسیار بوده است اما قطعا نهادهای مستقل دیگری نیز وجود دارند تا بتوانند ارزیابی‌ها را تکرار و راستی‌آزمایی کنند.

هشتم: عدم توجه به ادراک عمومی و خرد جمعی عاقبتی جز خاکسترنشینی برای عنادورزان نخواهد داشت.

آینه را می‌توان شکست اما آنگاه واقعیت را مکرر در مکرر نمایش خواهد داد.

در انتها از همه کاربران و به‌خصوص رای دهندگان محترم بابت اعتماد به گروه پزشکان و قانون و مشارکت در نظر سنجی قدردانی می‌کنیم.
photo_2020-04-19_18-03-04.jpg 158.72 KB

پایان پیام/

مطالب مشابه