یک سوم آزمایشگاه‌های تشخیص کرونا را آزمایشگاه‌های خصوصی تشکیل می‌دهند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، شهروز همتی درباره برخی اظهار نظرها درخصوص قیمت 700 هزار تومانی تست تشخیص کرونا در مراکز آزمایشگاهی خصوصی گفت: درباره تعیین روش های معتبر انجام آزمایش کرونا به روش PCR، هزینه و تعرفه انجام آزمایش و شاخص ها و معیارهای انتخاب آزمایشگاه‌های انجام دهنده، در شرایط حاضر متولی آن ستاد ملی مدیریت بیمارى کرونا و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که بر اساس ضوابط مربوطه اقدام می‌کند.

وی افزود: آزمایشگاه‌های خصوصی تاکنون در کنار آزمایشگاه‌های دولتی، بدون چشم داشت مالی، از دانشگاه‌ها در انجام وظایفشان پشتیبانی کرده‌اند و نزدیک به یک سوم آزمایشگاه‌های شبکه تشخیص آزمایشگاهی کرونا را آزمایشگاه‌های خصوصی تشکیل می‌دهند و در چارچوب تعیین شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى حتی با تعرفه نزدیک به تعرفه دولتی فعالیت و همکاری می‌کنند.
 
به گزارش فارس رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهى تشخیص طبی ایران در پایان اضافه کرد: از این جهت به نظر می‌رسد برخی اظهارنظرها در این زمینه ناقص است و انجمن‌های علوم آزمایشگاهی همواره نظریات مشاوره‌ای خود را از طریق آزمایشگاه مرجع سلامت به نظر متولیان امر می‌رسانند.

پایان پیام/

مطالب مشابه