راهکارهای جلوگیری از ورشکستگی مراکز درمانی خصوصی در شرایط همه‌گیری کووید۱۹
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در هجدهمین جلسه ستاد مرکزی مدیریت اپیدمی کرونا که با حضور محمدرضا ظفرقندی و معاونان و مدیران سازمان نظام پزشکی تشکیل شد، افزایش هزینه های تحمیلی به مراکز بخش خصوصی "من جمله بیمارستانها" به دلیل شرایط همه گیری کووید 19 بود.

در این جلسه احتمال ورشکستگی مراکز درمانی خصوصی به عنوان یک بحران برای آینده نظام سلامت و راهکارهای موجود مورد بررسی قرار گرفت. از این راهکارها می توان به موارد زیر اشاره نمود: 

تامین اقلام حفاظتی توسط وزارت بهداشت برای موسسات بخش خصوصی به صورت رایگان یا به قیمت تمام شده، احصای هزینه های افزوده شده در دوره همه گیری فعلی و اتخاذ تصمیمات در خصوص چگونگی ارایه اقدامات حمایتی جهت ادامه حیات مراکز بخش خصوصی.

از دیگر مباحث مورد توجه در این جلسه تامین اقلام بهداشتی و حفاظتی مطب ها و مراکز درمانی خصوصی از سوی وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت درکشور بود و بر ادامه پیگیری ها تاکید شد. روابط عمومی سازمان نظام پرشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه