اجماع بر وهم
گروه پزشکان و قانون نظریات فراوانی از جمله بسته پیشنهادی اتاق تجارت و بازرگانی کشور را ملاحظه کرده و نیز در پیشنهادات اقتصاددانان مطالبی را یافته است که نشان می‌دهد حوزه سلامت بخصوص جامعه پزشکی جزو خسارت دیدگان محسوب نمی‌شود و تصوری از نگرانی‌ها و دغدغه‌های آنان حتی در بین کارشناسان و کارآزمودگان نیز نیست.

ماهیت معافیت‌های دولت در تعویق پرداخت وام کمکی به آ‌نها نمیکند و در ادبیات افراد نیز مجموعه عدم النفع و نیز هزینه‌های مراقبتی و حفاظتی جامعه پزشکی و بخصوص بخش خصوصی به هیچ وجه دیده نشده است. 

عدم شناخت از حوزه سلامت و درمان سبب شده است که تصور شود اختصاص اعتبارات فوری برای درمان کورونا سبب توسعه مالی شده باشد که این، تصوری باطل است. چون  خدمات کورون، خدماتی گران و مصرفی است که موجب بیشتر شدن زیان انباشته برای مراکز درمانی (افزایش هزینه های سنگین محافطتی) و بنگاههای کوچک سلامت شد.

 عمومیت یافتن تصور وهم‌آلود از ثروت جامعه پزشکی حتی در شرایطی که همه در کشور خسران داشته اند و جامعه پزشکی سنگین ترین بارهای مادی و معنوی را به دوش کشیده است هم از بین نمیرود و ناخوداگاه یا خودآگاه بر تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها سایه انداخته است.

سازمان نظام پزشکی بر طبق عادت تنها به رفتار واکنشی مشغول است و تنها بر تعویق وام‌ها تاکید نموده است در حالی که بسته جبرانی رییس جمهور به عدد اعجاب انگیز ۱۰ میلیارد دلار اشاره دارد. 

گروه  پزشکان و قانون لزوم تشکیل کارگروهی ویژه برای بررسی و تدوین بسته های حمایتی و مراقبتی از بنگاه‌های حوزه سلامت و درمان با حضور صاحب‌نظران همه عرصه‌ها و با محوریت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس را گوشزد می‌نماید و آن را اصلی ترین وظیفه حال حاضر می‌داند.

کورونا می‌گذرد ولی زندگی ادامه دارد و کار آن جز به تدبیر برنمی‌آید.

پایان پیام/

مطالب مشابه