چرا علی‌رغم افزایش تعداد بیماران بدحال، تعداد فوت‌شدگان تغییر محسوسی نداشته است؟
پزشکان و قانون:‌ طبق نمودارهای موجود، تعداد مبتلایان و بیماران بدحال (۱۲۰۰نفر) در عرض یک هفته افزایش داشته، اما تعداد فوت شدگان عملا تغییر کمی داشته است. درحالی که قبلا تعداد مرگ با تعداد مبتلایان و بیماران بدحال تناسب داشته و بین ۱۰ تا ۱۴ درصد بوده ولی به یکباره به ۳.۵ درصد رسیده است. چرا؟ آیا ترکیب سنی بیماران بدحال تغییر کرده و بیشتر سنین میانه و جوان را درگیر می‌کند که شانس نجات بیشتر و عوامل زمینه‌ای کمتری دارند؟ آیا تغییر بزرگی در داروها، تجهیزات و تبحر کادر درمان در طول این یک هفته رخ داده است؟ آیا مدیریت عمومی موارد بد حال مانند تشخیص و شروع درمان سریع‌تر، سبب کاهش موارد مرگ در این مدت شده است؟ آیا رفتار و بالاخص کشندگی ویروس در یک هفته اخیر تغییر نموده یا اینکه در این میان، چیزی هست که کتمان می‌شود؟

نکته اول این است که بیماریابی ما فعال‌تر شده و تعداد بیمارانی که قبل از این بدحال بودند و مراجعه می‌کردند، نسبت به کل بیماران بیشتر بود. وقتی بیماریابی فعال‌تر می‌شود، تعداد بیماران بدحال که همیشه مراجعه می‌کردند و تعداد افرادی که ممکن است بدحال نباشند و شناسایی می‌شوند، قاعدتا در آمار افزایش پیدا می‌کند. لذا سهم بیماران بدحال کمتر خواهد شد.

نکته دوم اینکه اقدام زودهنگام که متعاقب شناسایی زودهنگام و بیماریابی فعال‌تر در هفته‌های اخیر انجام شده، قطعا بر پیش‌آگهی بیمار موثرتر است و قاعدتا اقدام زودهنگام منجر خواهد شد که تعداد کمتری از افراد وارد فاز بدحالی شوند که این مساله هم موثر بوده است.

نکته سوم این است که بیماران بدحال عموما آن دسته از بیماران بستری در آی‌‌سی‌یو هستند. ما با یک انباشت آماری در این  حوزه مواجه هستیم. بیماران آی‌سی‌یویی به طور متوسط ۳ هفته در آی‌سی‌یو بستری هستند و بعضی از بیماران را داریم که الان ۴ هفته بستری هستند. همچنین بیمارانی را داریم که وضعیت عمومی بهتری دارند و یا به قرنطینه در منزل ارجاع می‌شوند یا اگر بستری می‌شوند، به طور میانگین در استان‌های مختلف، ظرف ۷ تا ۱۰ روز مرخص می‌شوند. قاعدتا تعداد بیماران بد حال که عرض کردم عموما از عزیزان بستری در آی‌سی‌یو هستند، نسبت به کل و حتی نسبت به افرادی که بهبود یافته هستند، کاهش پیدا خواهد کرد. اما در عین حال تعداد عددی آنها افزایش پیدا می‌کند، به جهت اینکه هنوز بیماران ۳ هفته پیش یا ۴ هفته پیش در آی‌سی‌یو هستند. این ۱۰۰ نفری هم که امروز آمدند به آن آمار اضافه خواهند شد. بیماران بدحال دیرتر مرخص می‌شوند و قاعدتا در آی‌سی‌یو، بیش از ۴ هزار نفر بیمار بدحال و بحرانی داریم که عموما بستری هستند. اما بیماران بهبود یافته ما به شدت آمار در حال افزایش هستند و مراجعات بیمارستانی منجر به بستری ما در حال کاهش است، با این حال به طور همزمان شناسایی افراد مبتلا در حال افزایش است.

وقتی این چند متغیر را کنار هم قرار می‌دهیم، یعنی مبتلایانی که بیشتر شناسایی می‌شوند، قاعدتا تعداد بد حال کمتری در اینها وجود خواهد داشت و ممکن است حتی تعداد بد حال‌ها با ۳ هفته پیش یکسان باشد. آن زمان مثلا از ۹۰۰ نفر، ۱۰۰ نفر بدحال بودند. امروز از ۳ هزار نفری که شناسایی شدند و تشخیص قطعی گذاشته شده، قاعدتا این عدد رو به کاهش است و این دقیقا نشان دهنده موفقیتی است که در موضوع تشخیص زودهنگام و اقدام زودهنگام ذیل بسیج ملی مقابله با کرونا داشتیم. موثرترین و بهترین روشی که در همه هفته‌های اخیر به مدد آمد، همین بسیج ملی مقابله با کرونا بود. این بیماریابی فعال، غربالگری، پیگیری و پایشی که متعاقب آن انجام شد، قاعدتا تاثیر معناداری بر همه آمارهای ما داشت که بخشی از آن را شما اشاره کردید. 

پایان پیام/

مطالب مشابه