ضرورت حمایت عملی از جامعه پزشکی در شرایط بحرانی کرونا
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، تصویر نامه محمدرضا ظفرقندی در ذیل آمده است:


روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه