پیشنهادات نظام پزشکی سمنان در جهت مهار بیماری کووید ۱۹
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، تصویر متن نامه در ذیل آمده است:


روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه