سخنی با رئیس جمهور محترم
۱- به گواهی تصاویر و فیلمهای این روزها و هفته های اخیر، جنابتان همواره بدون ماسک در جلسات هیات دولت حضور دارید. دلیل اصرار شما بر نشان دادن چنین رفتار غیرعلمی در سطح عالی دولت به مردم چیست ؟

۲- شما و مشاورانتان از نحوه علمی برخورد با بیماری کرونا اطلاعات و معلومات بیشتری دارید یا اپیدمیولوژیستها و پزشکان ؟

۳- شما و مشاورانتان اطلاعات علمی بهتری دارید یا صدراعظم آلمان، رئیس جمهور فرانسه ، نخست وزیر بریتانیا ، نخست وزیر ایتالیا و کلیه مسئولین طراز اول کشورهای اروپایی و هند و کویت و .... ؟؟؟

۴- حرمت مردم ایران در نظر شما مهمتر و والاتر است یا مثلا حرمت ملت آلمان در نظر صدراعظم آلمان ؟

۵- شما علمی تر و درست تر با مشکل کرونا در حال نبردید یامسئولین همه کشورهای پیشگفت؟؟

۶- شما بیشتر پایبند "وامرهم شورا بینهم" هستید یا مسئولین سایر کشورهای بالا؟

این سوالات را پرسیدم تا اولا در خلوت خود به آن بیندیشید و در ثانی نوع نگرش مردم خود را نسبت به دولت متوجه شوید زیرا پاسخ این سوالات بر اهل فن و همچنین بسیاری از مردم واضح و مبرهن است.

و اما چند توصیه علمی از باب امر به معروف؛ اگر گوش شنوایی باشد. 

جناب رئیس جمهور 
مجتهدین علم پزشکی و نمایندگان آنان شامل رئیس نظام پزشکی کل کشور ، اعضا و روسای بسیاری از انجمنهای علمی رشته های پزشکی ، بسیاری از متخصصین اپیدمیولوژی ، جناب دکتر زالی فرمانده ستاد کورونای تهران و خلاصه هر آنکسی که  اولا بر امر بیماری و نحوه کنترل آن عالم است و ثانیا دلسوز ملت و وطن بوده به جنابتان و استاندارانتان و مسئولین طراز اول کشور انذار داده است که مشی شما برای مقابله با ویروس کورونا علمی و صحیح نیست.

از سوی دیگر سربازان سلامت کشور بابت سوءمدیریتها و عدم دسترسی به لوازم اساسی و اولیه برای پیشگیری از بیمار شدن نظیر ماسک و گان و پوششهای قابل قبول، دسته دسته درحال ابتلا و پرپر شدن هستند و هر غیرمسئولی هم براحتی میتواند پیش بینی کند که تبعات پرپر شدن و شهادت ژنرالها و سربازان خط مقدم مبارزه با بیماری کورونا چه خواهد بود ، شما و سایر مسئولین عزیز که قطعا اشراف بهتری دارید و جای خود دارید.

مطلب دیگر آن است که برخی همکاران من علی‌رغم ابتلا به کورونا ، ناگزیر از معاینه بیمارانند (بنا به دستور مسئولان مافوق ) که این امر علاوه بر نادرستی و خلاف قانون بودن، خود نقش مهمی در شیوع بیماری دارد.

معضلات فوق فقط و فقط ناشی از رویکرد نادرست و غیرعلمی شما و سایر مسئولان و سوءمدیریت قابل تغییر و تصحیح است، به ملت بگوئید دلیل اصرارتان بر نشنیدن حرف مجتهدین فن چیست ؟؟

شاید شما چیزی بدانید که ما نمی دانیم و دانستن آن حداقل باعث می شود که از رویکرد شما درصورت قابل قبول بودن حمایت کنیم. 

امروز اگر درست به موضوع فکر نکنید، فردا قطعا دیر خواهد بود.

سرِ چشمه شاید گرفتن به بیل 
اگر نه نشاید گرفتن به پیل 

۶ فروردین ۹۹

پایان پیام/

مطالب مشابه