کارگروه تازه‌های علمی کرونا تشکیل شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حسن رودگری در خصوص نحوه کارکرد این کارگروه گفت: این کارگروه رصد که متشکل از اساتید و صاحبنظران رشته های مختلف اما مرتبط با اپیدمی کروناست، رصد آخرین یافته های علمی در منابع معتبر پزشکی جهان را انجام می دهد، علاوه بر مطالب پژوهشی، بدنبال رصد مطالب کاربردی و بالینی که توسط ارگان های معتبرپزشکی درجهان منتشر می شود، بوده و مطالب را در سه سطح مختلف تهیه و ترجمه می کنیم.

 مدیر پژوهش سازمان نظام پزشکی ادامه داد: سطح اول مطالب تخصصی و فوق تخصصی است که بیشترین کاربرد را برای محققان داخلی و اعضای هیات علمی دارد؛ سطح دوم مربوط به مطالب بالینی است که کاربرد روزانه برای کلینک های پذیرنده بیماران کرونایی دارد و سطح سوم نیز تبدیل بخش های قابل استفاده برای مردم از همین مطالب عملی است که آنها را با زبان قابل فهم و درک برای عموم مردم استخراج می کنیم.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی وی در پیان افزود: در هر سه سطح تلاش می شود که مطالب صرفا پژوهشی نبوده و جنبه کاربردی نیز داشته باشد، با توجه به این که پس از اپیدمی کرونا گاهی اوقات مطالب بی اساس و غیرعلمی در فضای جامعه انعکاس یافته و همچنان ادامه دارد ، لزوم ایجاد یک مرجع علمی که علاوه بر همکاران بخش های دولتی و دانشگاهی ، اعضای سازمان نظام پزشکی در بخش خصوصی نیز را پوشش می دهد، بیش از پیش احساس می شد، لذا این کارگروه تحت عنوان "کارگروه تازه های علمی کرونا" توسط سازمان نظام پزشکی تشکیل و فعالیت خود را آغاز کرد.

پایان پیام/

مطالب مشابه