رئیس نظام پزشکی کبودرآهنگ منصوب شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در متن حکم محمدرضا ظفرقندی آمده است:

همکار گرامی جناب آقای دکتر کاظم سلطان زاده یامچی
سلام علیکم

در اجرای ماده 13 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و بنا به پیشنهاد هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان کبودر آهنگ جنابعالی به عنوان رئیس هیات مدیره نظام پزشکی آن شهرستان منصوب می شوید.

امید است به یاری خداوند متعال و با بهره گیری از نظرات و ظرفیت های جامعه پزشکی در اجرای قانون و وظایف محوله موفق و موید باشید.

دکتر محمدرضا ظفرقندی
رئیس کل
روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه