پیشنهادات رئیس نظام پزشکی نوشهر برای قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، تصویر نامه در ذیل آمده است:

روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه