آیا آنگونه که وزارت بهداشت می‌گوید قرنطینه چین شکست خورده است؟
چند روزی است که سرگرمی اوقات فراغتم بازی با آمار کروناست! و هر بار جز دل‌نگرانی بیشتر نصیب نداشته‌ام.

وزارت بهداشت ایران روز ۳۰ بهمن ۹۸ رسما شروع اپیدمی کرونا در ایران را تائید کرد و دیروز اول فروردین ۹۹ یک ماه پس از شروع این بیماری بود و طبق آمار رسمی، مجموع مبتلایان به کرونا در ایران ۱۹.۶۴۴ نفر اعلام شدند.

چین در آخر دسامبر ۲۰۱۹ کرونا را شناسایی کرد و تعداد مبتلایان کووید در روز آخر ژانویه ۲۰۲۰ به گواهی جناب دکتر جهانپور، ۹.۷۷۶ نفر بوده است، یعنی حدود نصف مبتلایان ایران در فاصله زمانی مشابه!

اما در اپیدمیولوژی عدد خام مبتلایان کاربرد کمی دارد و مقیاس بهتر برای مقایسه «فراوانی» است که تعداد مبتلایان در جمعیت واحد و مشخص را نشان می‌دهد.

با توجه به جمعیت یک میلیارد و چهارصد میلیون نفری چین و ۸۳ میلیون نفری ایران، فراوانی کووید ۱۹ یک ماه پس از شروع اپیدمی در چین ۷ نفر در هر یک میلیون نفر جمعیت و در ایران ۲۳۶ نفر در هر یک میلیون جمعیت و به عبارت دیگر فراوانی بیماری در ایران، بیش از ۳۳ برابر چین!!! در فاصله زمانی مشابه یک ماهه از شروع اپیدمی هست!

چین با قرنطینه اجباری توانست پس از دو و نیم ماه و ابتلاء ۸۱.۰۰۰ نفر و فراوانی ۵۸ نفر (حدودا یک چهارم فراوانی فعلی ما) در هر یک میلیون جمعیت ادعا کند که مورد جدید روزانه نداشته است!

ما با درخواست خانه نشینی از مردم پس از دو و نیم ماه (نیمه اردیبهشت) مجموعا چند مبتلا، چه فراوانی و چند مورد جدید در روز بیمار کرونایی خواهیم داشت؟!!!

آمار چین در آخرین روز ژانویه 2020 به نقل از دکتر جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت

پایان پیام/

مطالب مشابه