آغاز آزمایش بالینی واکسن ترکیبی کرونا در چین
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، گروه تحقیقاتی پروفسور "چِن وی" پس از رسیدن به ووهان در ۲۶ ژانویه با استفاده از امکانات موسسات برتر محلی، بر اساس نتایج موفق واکسن ابولا و با غنیمت شمردن هر ثانیه، تحقیقات روی داروسازی، فارماکودینامیک، داروشناسی و سم شناسی درباره کرونا را انجام داد و به سرعت طرح واکسن ترکیبی کرونا را ارائه داد.

وی افزود: کار تولید این واکسن تحت معیارهای "مقررات مدیریت و نظارت بر کیفیت دارو" و همچنین ارزیابی ایمن و مؤثر بودن واکسن های طرف ثالث و بررسی کیفی، از دو روز پیش آغاز شده است.

پروفسور چِن وِی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگاران رادیو و تلویزیون مرکزی چین توضیح داد: طبق معیارهای بین المللی و قوانین داخلی چین، امور آماده سازی اولیه برای تولید ایمن، مؤثر، با کیفیت تحت کنترل و گسترده واکسن کرونا انجام شده است.

به گزارش ایرنا همزمان با پیشرفت های چین در ساخت واکسن کرونا، چند کشور دیگر از جمله آمریکا، فرانسه، استرالیا و آلمان نیز مدعی ساخت واکسن اولیه کرونا شده اند که در مرحله آزمایش بالینی است.

پایان پیام/

مطالب مشابه