استفاده از ماسک برای افراد بیمار و تیم‌های پزشکی ضروری است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، کیانوش جهانپور با بیان اینکه در نظام های سلامت جهانی، مولفه ای به نام استفاده از ماسک برای پیشگیری از بیماری های ویروسی نداریم، عنوان کرد: استفاده از ماسک برای فرد بیمار از جمله فرد بیمار کرونا و همچنین تیم های درمانی ضروری است.

به گزارش ایسنا وی در پایان درباره ماسک های اهدایی ایران به چین در هفته های گذشته گفت: آنچه وزارت بهداشت به چین اهدا کرد، تولید یک روز ماسک کشور است یعنی ظرفیت تولید یک روز کشور دو میلیون ماسک است و عدد بالایی نیست و این ماسک ها برای کادر بهداشتی و درمانی کشور چین ارسال شد و در ایران نیز ماسک ها برای تمام بیمارستان ها بدون مشکل تامین می شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه