تاریخ جدید برگزاری آزمون‌های علوم پایه، پیش کارورزی، جامع داروسازی "۱۸۰واحدی" و پذیرش دستیاری
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن نامه علی اکبر حق دوست به شرح زیر است:

رییس محترم دانشگاه/ دانشکده  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ...

پیرو نامه‌های شماره 914/500 مورخ 4/12/1398 و 7036/500/د مورخ 4/12/1398 در خصوص لغو آزمونهای علوم پایه، پیش کارورزی، جامع داروسازی "180واحدی" و پذیرش دستیاری، بدینوسیله تاریخ جدید برگزاری آزمونهای فوق الذکر بشرح زیر اعلام می‌گردد.

مقتضی است دستور فرمائید اقدام لازم صورت پذیرد:

1_ آزمونهای پیش کارورزی و جامع داروسازی "180 واحدی" صبح چهارشنبه مورخ 20/1/1399
2_ آزمونهای علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی بعدازظهر چهارشنبه مورخ 20/1/1399
3_  آزمون چهل و هفتمین دوره پذیرش دستیاری رشته‌های پزشکی صبح پنجشنبه مورخ 4/2/1399.
وب‌دا

پایان پیام/

مطالب مشابه