فرصت مناسب برای مهار گسترش کروناویروس در حال از دست رفتن است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، تدروس آدهانوم قبریسوس دبیرکل سازمان جهانی بهداشت پس از تایید موارد جدیدی از ابتلا به کروناویروس در برخی کشورها هشدار داد: فرصت مناسب برای مهار گسترش هرچه بیشتر کروناویروس جدید در حال از دست رفتن است.

دبیرکل سازمان جهانی بهداشت ادامه داد: همچنان بر این باورم که کروناویروس جدید قابل کنترل است هرچند فرصت مناسب برای مقابله با همه‌گیری آن رو به اتمام است  بنابراین لازم پیش از پایان یافتن فرصت طلایی به سرعت اقدام کنیم.

به گزارش ایسنا وی در پایان افزود: درصورتیکه اقدامات لازم را اتخاذ کنیم می‌توان از وقوع بحران جدی جلوگیری کرد اما اگر زمان را از دست بدهیم با مشکل جدی و بحرانی روبرو خواهیم شد.

پایان پیام/

مطالب مشابه