پیشنهاداتی برای مسئولین سلامت کشور
مضاف بر اینکه دستورالعمل‌های پیشگیری و علائم هشدار به‌صورت بروشور یا جزوات کوچک در اختیار همراهان دائمی بیماران بستری در تمام بیمارستان‌ها قرار گرفته و به آنان دستکش ماسک کلا ه و گان روزانه تعلق گیرد.

این دستور‌العمل می‌بایست توسط وزیر محترم به کلیه بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های کشور ابلاغ گردد. در حال حاضر بیمارستان‌ها یکی از مراکز مهم تجمع این ویروس‌ها می‌باشد چرا که تمام بیماران مشکوک به این مراکز مراجعه و بیشترشان بستری می‌گردند.

علاوه بر الزام پرسنل درمانی و بهداشتی به پوشیدن گان، ماسک، دستکش و حتی عینک، ورود و خروج کلیه پرسنل درمانی با کنترل دمای بدن آنان انجام گردد و در صورت شک به ابتلای آنان‌، ایشان در نقاط خاص قرنطینه شوند.

اعضای خانواده‌های افراد مشکوک از حضور در محل کار خود تا مشخص شدن شرایطشان منع گردند.

تیمهای بحران در کلیه شهرها تشکیل گردد.

ضد عفونی مراکز درمانی با شدت‌ و دفعات بیشتر انجام گردد.

رعایت ضوابط بهداشتی توسط پرسنل پزشکی توسط سو‌پروایزرها کنترل گردد و به آنان اختیارات لازم در این زمینه داده شود.

بسترهای‌ الکتیو تا اتمام بحران لغو گردد.

پایان پیام/

مطالب مشابه