کودتا
کودتا علیه خواست قانونی حدود ۱۰۱ نفر عضو مجمع که درخواست مجمع فوق‌العاده نمودند و ۱۲۵ نفری که اعلام آمادگی برای حضور در تاریخ ۹ اسفند را داشتند و لغو غیر‌قانونی مجمع فوق‌العاده‌، نشانه بارز وجود رگه‌های قدرتمندی از انحصار‌گری و خودسری است .

اما این پایان راه نخواهد بود و هیچ کودتاچی نخواهد توانست تا ابد در قدرت بماند .

 مجمع فوق‌العاده می‌توانست آغازی خوش‌یمن در شروع مذاکرات بالغانه در صنف باشد ولی کودتاچیان همیشه آدم‌ها را نابالغ می‌دانند و نابالغ می‌خواهند .

اینک آنچه از آن انتخابات مشعشع سال ۹۶ برآمد، به کنه و ذات خویش بازگشت نموده ‌و نقاب از رخ برکشیده است.

اما گروه پزشکان و قانون هنوز بر خط مستقل خود استوار خواهد بود و وقوع این تحول جدید، عزم او را در رسیدن به هدف خود ناامید نخواهد کرد .

پایان پیام/

مطالب مشابه