به عنوان مرکز همکار سازمان بهداشت جهانی در زمینه سلامت خون انتخاب شده‌ایم
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، فریبا صیقلی درباره فعالیت‌های بین‌المللی این سازمان گفت: ما در موسسه عالی طب انتقال خون و سازمان انتقال خون ایران فعالیت‌ بین‌المللی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در راستای یک بخش منطقه‌ای و دوجانبه در نظر گرفته‌ایم، در بخش منطقه‌ای به دلیل وجود توانمندی‌هایی که در زمینه انتقال خون و آموزش و پژوهش طب انتقال خون داشتیم، توسط سازمان بهداشت جهانی به عنوان مرکز همکار این سازمان در زمینه سلامت خون انتخاب شده‌ایم.

مدیر بین‌الملل سازمان انتقال خون ادامه داد: این انتخاب در سال 2013 "92" صورت گرفت که به مدت 4 سال بود و به دلیل اینکه در طول آن 4 سال تمام فعالیت‌های خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به نحو احسن انجام دادیم، بلافاصله دوره دوم آن نیز تأیید شده و از سال 2017 تا 2021 ادامه خواهد داشت، در این فرایند ما فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی مختلف در زمینه سلامت خون در منطقه اجرا می‌کنیم؛ از جمله این فعالیت‌ها 8 کارگاه بین‌المللی برای کارشناسان انتقال خون کشورهای منطقه بوده است، دو پژوهش مهم نیز در زمینه سلامت خون‌های کشورهای منطقه انجام داده‌ایم که یکی از آنها اکنون به صورت انتشارات بهداشت جهانی روی سایت آن وجود دارد و دیگر پژوهش نیز در دست اجراست  که در طول 4 سال دوم اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به دلائل انتخاب ایران به عنوان همکار سازمان بهداشت جهانی در منطقه افزود: روند سلامت خون در 10 سال گذشته در منطقه امرو یکی از دلایل انتخاب ایران بوده است؛ البته فراتر از منطقه امرو فعالیت‌هایی داشته‌ایم، تفاهمنامه‌ای با انجمن آسیایی طب انتقال خون داشتیم که بیشتر متمرکز بر کشورهای شرق آسیاست؛ ما فعالیت‌هایی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ همچون برگزاری کارگاه‌های آموزشی در پاکستان و مغولستان داشته‌ایم.

به گزارش فارس صیقلی در پایان گفت: در 8 کارگاهی که در ایران برگزار کردیم، کشورهای شرق آسیا در آن شرکت کردند؛ ضمن اینکه میزبان 4 کنگره بین‌المللی بودیم که با شرکت همه کشورهای یادشده بود، یکی از فعالیت‌های بین‌المللی ما همکاری با سازمان همکاری‌های اقتصادی "اکو" بود که بیشتر کشورهای آسیای میانه، ترکیه، افغانستان و پاکستان در آن حضور دارند. این کشورها در زمینه اقتصادی کار کرده‌اند و ما وارد آن حیطه شده‌ایم؛ نشستی نیز با روسای انتقال خون این کشورها داشته و کارگاه‌هایی نیز برای آنها برگزار کردیم.

پایان پیام/

مطالب مشابه