لازم‌الاتباع بودن رای ۵۷۶ دیوان عالی و رای ۵۷۷ دیوان عدالت اداری
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، تصویر نامه در ذیل آمده است:
روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه