مجمع عمومی آمر نه مشاور (قسمت هشتم)
1-   نامه دکتر ظفر‌قندی در مورد ابلاغ زمان و نیز دستور کار مجمع فوق‌العاده، به بازی پیدا و پنهانی که در مورد پاگیری مجمع ایجاد کرده بود، پایان داد. ابلاغ رسمی تشکیل این مجمع، تلاش‌هایی که ممکن بود در جهت پا نگرفتن مجمع شده باشد را بی‌ثمر کرد. 

البته ایراد به دستور کار مجمع هنوز به جای خود باقی است زیرا وارد نمودن اموری جز آنکه درخواست‌کنندگان تقاضا نموده بودند، هیچ محمل قانونی ندارد. اینکه یکی از انجمن‌های علمی تلاش کرده باشد موضوعی فرعی را به نیت به حاشیه کشاندن بحث اصلی وارد دستور کار مجمع عمومی فوق‌العاده نماید، عجیب می‌نماید. ولی انگار اهمیت این جلسه به حدی شده است که باید انتظار هر کاری از هر نامی را داشت.

2-   بیانیه قطب مرکزی سازمان در اصفهان منتشر گردید. بیانیه‌ای بسیار احساسی و نغز که با زبانی به غایت‌ نرم و در مواردی ملتمسانه از سازمان امور مالیاتی به عنوان نمایندگان حاکمیت درخواست ملاحظه و مراقبت از پزشکان را می‌نماید. بیانیه تقریبا تمامی ثبت‌نکردگان را به هیچ انگاشته و آنها را لایق اشاره کردن ندانسته و با مخاطب قرار دادن نماینده حاکمیت؛ سعی در حل ماجرا کرده است.

جالب بود که علی‌رغم آنکه معلوم نشد چرا باید معاونت حقوقی سازمان امور مالیاتی از تهران به اصفهان برود تا در جلسه این قطب شرکت کند، بیانیه‌نویسان هیچ اشاره‌ای به تعهدات سازمان مالیاتی از جمله ماده صد نکرده‌اند. 

حضور این فرد به شبهات و شائبه‌هایی که در استفاده از جلسات قطب‌ها به منظور جلب حمایت از تفاهم‌نامه وجود دارد، دامن زده است. بیم آن می‌رود که در جلسه قطب بعدی که مربوط به قطب شمال است نیز این رفتار تکرار شود.

3-   روز شنبه ۲۶ بهمن ماه سومین جلسه نظام پزشکی با سازمان مالیاتی در مورد چگونگی پذیرش هزینه‌ها برقرار خواهد شد. مطلبی که قبلا بارها توسط دکتر امیر دامنگیر کارشناس مالیاتی گروه مورد اشاره قرار گرفته بود اما توجهی به آن نشد. 

توجه به ماده ۲۱۹ مالیات مستقیم نیز چندین بار تذکر داده شد که آن هم با پذیرش مواجه نشد. 

۴. گزارش بعدی گروه پزشکان و قانون، تحلیل دقیق از آراء موافقان و مخالفان تفاهم‌نامه خواهد بود.

پایان پیام/

مطالب مشابه