اجرای طرح تحول سلامت به ارتقای چشمگیر فضای فیزیکی بیمارستان‌ها منتهی شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بهروز بنیادی در مورد انتشار خبری از سوی مدیرکل مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اینکه هیچ تخت بیمارستانی فرسوده‌ای در کشور وجود ندارد، گفت: در پی اجرای طرح تحول سلامت یکی از اقدامات اساسی که در حوزه سلامت انجام شد، بهبود وضعیت هتلینگ بیمارستان‌ها بود که به وضوح مشاهده شد، کما اینکه بنده این مهم را در 4 بیمارستانی که در حوزه انتخابیه‌ام وجود دارد، مشاهده کردم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: با اجرای طرح تحول سلامت، بهسازی، ایمن‌سازی فضای بیمارستان‌ها، تغییر تخت‌ها و افزایش تعداد آنها و به‌روزرسانی تجهیزات پزشکی محقق شد.

وی افزود: مدت زمان اجرای طرح تحول سلامت برای نوسازی تخت‌های بیمارستانی سراسر کشور کافی نبود، البته نمی‌توان این مهم را به کل کشور نیز تعمیم داد، چرا که نوسازی تخت‌ها به طور صددرصدی در مدت زمان کوتاهی که طرح تحول سلامت اجرا شد، امکانپذیر نبوده است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت بنیادی در پایان گفت: بنده می‌توانم شهادت بدهم که با اجرای طرح تحول سلامت بخش اعظمی از کارهای هتلینگ بیمارستان‌ها انجام شده و کیفیت فضای فیزیکی این مراکز ارتقای چشمگیری داشته است، هم‌اکنون بسیاری از بیمارستان‌ها هم در اتاق‌های عمل جراحی و هم در بخش‌ها از تخت‌های نوینی استفاده می‌کنند که حالت کنترل الکترونیکی دارند.

پایان پیام/

مطالب مشابه