داروسازی حلقه اصلی سیکل درمانی است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمدرضا ظفرقندی در نشست خبری تعرفه و خدمات درمانی داروسازان درباره زنجیره‌ای شدن داروخانه‌ها اظهار کرد: داروسازی به عنوان یک حلقه اصلی و شاخه مهم سیکل درمانی محسوب می‌شود اما اگر این سیکل درمان مورد تخریب قرار بگیرد؛ به سلامت مردم آسیب جدی می‌زند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ادامه داد: ما باید مانع تخریب سیکل درمانی و صدمات پی در پی آن به مردم شویم، همچین مراقب شأن و حیثیت جامعه داروسازان باید باشیم، در این راستا باید انسجامی میان همکاران داروساز با نظام پزشکی باشد تا هر گونه تخلف در تجویز دارو، سریعا مورد بررسی و پیگرد قانونی قرار بگیرد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین حوزه‌ها و‌ شاخه‌های علمی در سازمان نظام پزشکی همین دارو سازی هاست و طبیعی است که وقتی نسخه‌ای تجویز شود و در جهت توزیع، اجرا، تداخل دارویی، کارشناسی علمی نشود؛ حتما آسیبی به مردم وارد خواهد کرد، البته بحث صنفی و مالی، چرخه اقتصاد هم از مباحث مهم تلقی می شود زیرا اگر چرخه به خوبی عمل نکند باز هم آسیب به سلامت مردم وارد خواهد کرد. اگر تمام تعرفه ها فیریز و قطع شوند چگونه می توان خدمات درمانی را در حوزه پزشکی در اختیار مردم قرار دهیم؟

ظفرقندی گفت: طبیعی است اگر متناسب با تورم و شرایط اقتصادی تعرفه ها و هزینه ها حساب نشوند، حتما دچار کاهش کیفیت در بیمارستان ها و تجهیزات پزشکی می شویم، تخفیف و کاهش علم نه تنها در داروسازی بلکه به تمام حرفه های پزشکی می تواند آسیب و تعارض وارد کند، این تخفیف به شدت با سازمان نظام پزشکی و جامعه پزشکی تعارض دارد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان رئیس کل سازمان نظام پزشکی در پایان اضافه کرد: مواردی که باید به آن حتما توجه زیادی شود تا بتوان جلوی این اتفاقات را گرفت، انسجام و حضور مداوم تمام همکاران، دادن آگاهی ها لازم، روشن بودن محتوا است؛ همچنین باید تمام مسیرها قانونی زیر نظر نظارت وزارت بهداشت طی شود، این مسیر را باید با جدیت تمام و پشتکار، کمک وزارت بهداشت ‌ادامه داد، این را هم بدانید که ما همیشه در کنار جامعه پزشکی و همکاران داروساز هستیم.

پایان پیام/

مطالب مشابه