مجمع عمومی آمر، نه مشاور (قسمت سوم)
1-   عدم آمادگی اعضای مجمع برای ایفای نقش آمرانه 

سال‌های بسیاری مجمع در حاشیه قدرت نگاه داشته شده است و تا به حال در اموری تا این حد کلیدی ایفای نقش اصلی و تمام کنندگی را به عهده نداشته است. این شاید بزرگترین مانع و مقاومت در برابر ایفای نقش جدید مجمع باشد. اما روزی باید این تحول رخ می‌داده است و اینک آن روز است.

تعویق و یا تعلیق نقش جدید، دیگر ممکن نیست و مجمع اینک در برابر دو موضوع حیاتی و کلان صنف یعنی «مالیات» و «تعرفه» قرار گرفته است. 

توانایی‌های کشف نشده مجمع ۲۴۰ نفره در مجمع بیش از آن است که نتواند معادلات پیچیده این دو موضوع مهم را حل کند ولی اولین گام آن، باور کردن خود و توانایی‌های شخصی و قانونی مجمع است.

2-   منافع گروه‌های فعال و رقیب در مجمع ممکن است سبب شود که هر کدام به نوعی تلاش کنند از دغدغه واقعی صنفی در مورد ماجرای تعرفه و مالیات، دستاویزهایی برای یورش به طرف مقابل و یا اتهام‌زنی شخصی بسازند و مجمع را از ایفای نقش اصلی خود و ایجاد روندهای جدید باز دارند. چاره مقابله با این تلاش‌ها، تمرکز بر حصول نتایج عملی در مورد تعرفه و مالیات است.

3-   در موضوع مالیات، بزرگ‌نمایی در قدرت حاکمیت جهت اعمال مجازات‌های قانونی و یا بزرگ‌نمایی در توانایی‌های صنف‌، دو سر طیف تفکرات‌ افراطی است که در مقابل رسیدن مجمع به تصمیمات مدبرانه و شجاعانه، مقاومت ایجاد خواهد کرد.

  طرفداران تفاهم‌نامه تلاش می‌کنند با اشاره به مجازات‌های مصرح در قانون پایانه‌های فروشگاهی، ‌نوعی از ترس مطلق مستولی کنند و مخالفان تفاهم‌نامه عدم ثبت سامانه توسط حدود ۵۷ درصد از ذی‌نفعان را قدرتی عظیم و لایزال‌ می‌دانند. در حالی که صحنه واقعی‌ به تعادل بخشی بین این دو نیاز دارد.

نه حاکمیت توان و جرات برخوردهای وسیع در اوضاع شکننده عمومی را دارد و نه اکثریت ثبت‌نکردگان تا ابد اکثریت باقی خواهد ماند.

4-   هیئت رئیسه مجمع و شخص دکتر آقازاده می‌توانند از جمله موانع جدی در مقابل نقش‌آفرینی جدید مجمع باشند. 

ممکن است تلاش شود که به جای ایجاد بستر گفت‌وگوهای سالم و هدایت و مدیریت آنها، نوعی از ادبیات قلدرمابانه و یک‌طرفه که سوابق آن موجود است، برقرار شود و یا تلاش شود با ایجاد موانع تکنیکی همچون از رسمیت‌اندازی و یا جنجال‌سازی بر سر چگونگی شمارش آراء و یا اختیارات مجمع و یا جلوگیری از ارائه پیشنهادات، از پیشبرد نقش آمرانه مجمع جلوگیری شود. 

گروه پزشکان و قانون نگران اتهام زنی‌های هیئت رئیسه و شخص ریاست هیئت رئیسه مجمع در مورد خود نیست و قبلا نیز بابت تذکرات خود، از جانب ایشان به بیمار بودن و متوهم بودن متهم شده است.

5-   ممکن است معاملاتی بر سر قربانی‌سازی شخص و یا اشخاصی از تیم اجرایی سازمان شکل بگیرد تا مانع ایجاد روند‌سازی مجمع شود. هوشمندی اعضای مجمع باعث خواهد شد که ضمن اینکه نقش افراد در شکل گرفتن وضعیت کنونی بررسی شود. روندهای نظارتی و حقیقت‌یاب نیز فعال شوند و تمرکز بر افراد سبب فراموش شدن ساخت روندهای مناسب نظارتی نگردد.

6-   در موضوع تعرفه هنوز فرصت جبران باقی است‌. سنت سیئه‌ای که شورای عالی و سپس رئیس کل در عدم اشاره به مبانی تعرفه پزشکی و برقراری مبانی جدید برای تعرفه به بهانه ایجاد حداقل افزایش برقرار نمودند، باید شکسته شود. ولی ممکن است گروه اجرایی سازمان تلاش نمایند در مقابل بازگردانده شدن مبنای قانونی به متن ارسالی به شورای عالی بیمه سلامت و وزارت، مقاومت جدی نمایند.

7-   تلاش‌هایی خواهد شد که از هم‌اکنون بی‌حاصل بودن جلسه فوق‌العاده و نداشتن نتیجه ‌از تشکیل آن ترویج شود و تقصیر آن به گردن کس و یا کسانی انداخته شود تا زمینه‌ای برای انتقام‌گیری‌های شخصی فراهم شود. نمایندگان مجمع می‌بایست شجاعت آن را به دست آورند که از اینگونه سیاه‌نمایی‌های طراحی شده عبور نمایند. نشر اینگونه کلمات در راستای منافع عمومی نیست و فقط تسویه‌حساب‌های شخصی در پس آنهاست.

گروه پزشکان و قانون بدون هیچ اغماض و نیز با رعایت اصل انسجام صنفی، گزارش‌ها و تحلیل‌های خود را بدون هراس از فرافکنی‌ها و تهمت‌ها منتشر خواهد کرد.

پایان پیام/

مطالب مشابه