رژیم‌های غذایی اینترنتی قابل اعتماد نیستند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، پروین میرمیران گفت: رژیم های غذایی اینترنتی را بی اعتبار هستند، در صورتی می توان به توصیه های تغذیه ای موجود در وب اعتماد کرد که فقط موارد کلی را بیان کرده باشد، اما رژیم غذایی ای که با هدف بهبود سلامت عمومی در دسترس تمامی افراد، فارغ از مشخصات شخصی آنها قرار می گیرد، قابل قبول نیست.

رئیس مرکز تحقیقات تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص میزان حساسیت تعریف برنامه غذایی برای هر فرد گفت: متخصصین تغذیه برای شناسایی عوامل موثر در تعیین رژیم تغذیه ای نیاز به حداقل ۲۰ تا ۲۵ دقیقه مشاوره با فرد بیمار و دو تا سه جلسه آموزش نحوه جایگزینی واحدها به فرد را دارد، در برخی موارد حتی عادات ژنتیکی هم علاوه بر الگوی غذایی منطقه، فعالیت بدنی، شغل، قد و وزن و دور مچ، فرهنگ درشت مغزی و ریز مغزی و میزان انرژی مورد نیاز اهمیت دارد.

وی با اشاره به کاربرد پرسشنامه بسامد خوراک، FFQ، در این زمینه افزود: این پرسشنامه در ایران هم اعتبارسنجی شده و در نتیجه میزان مصرف یک سال فرد از هر ماده غذایی را مشخص می کند که طبق آن می توان مصرف روزانه شخص را نیز محاسبه کرد، پرسشگری این روش بسته به بیماری هایی که فرد به آن مبتلاست، صورت می گیرد و تعداد سوالات آن از ۸۰ عدد تا ۱۸۰ عدد متغیر است. البته این الگو باید بومی سازی شود.

میرمیران، مشاوره های تغذیه ای آنلاین که طبق پرسشنامه های اصولی با مرجع علمی فعالیت می کنند را قابل اعتماد اعلام کرد و گفت: تمام ویژگی های فردی هر شخص باید استخراج و طبق آن برنامه غذایی متناسب با فاکتورهای موثر تعریف شود، در این صورت رژیم ارائه شده مورد قبول خواهد بود.

به گزارش مهر رئیس مرکز تحقیقات تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پایان با اشاره به ترویج فرهنگ استفاده از برخی رژیم های غذایی مطابق با فرهنگ تغذیه ای کشورهای دیگر، اظهار کرد: بسیاری از این سبک ها و قوانین توجیه پزشکی دارند، اما افراد باید با تشخیص پزشک از آن ها استفاده کنند. از طرفی تداوم این برنامه ها مستلزم ایجاد زیرساخت های مناسب فرهنگی و آداب تغذیه ای است، چراکه این ناهماهنگی فرهنگی، پایایی و استمرار رژیم را مختل می کند.

پایان پیام/

مطالب مشابه