مسائل و مشکلات آموزشی جامعه پزشکی باید با گفتمان حل و فصل شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علیرضا سلیمی در نخستین جلسه معاونین و مدیران حوزه ستادی با روسا و معاونین نظام پزشکی شهرستان ها "قطب پایتخت" پس از استماع نقطه نظرات و پیشنهادات حاضرین در خصوص مسائل آموزشی جامعه پزشکی اظهار کرد: خیلی از برنامه ها از جمله ایجاد دانشکده علمی کاربردی که از اهداف 4 ساله سازمان نظام پزشکی بود با کارشکنی هایی از سوی وزار بهداشت مواجه شد که از اختیار ما خارج است اما همچنان پیگیری مسائل آموزشی جامعه پزشکی هستیم.

معاون آموزش و پژوهش سازمان نظام پزشکی درخصوص مجله علمی پژوهشی سازمان نظام پزشکی گفت: در تلاشیم که این مجله آنلاین باشد اما چندین نسخه چاپی نیز برای آرشیو کردن هم ارائه خواهیم کرد و در زمینه پژوهش نیز باید از پتانسیل بالای بخش خصوصی استفاده کنیم، منظور از پژوهش آنهایی است که جنبه کاربردی در زمینه مسائلی مانند تعرفه، مالیات و تعیین ظرفیت دستیاران و ... داشته باشد.

وی در خصوص تضاد منافعی که با انجمن های علمی در خصوص برگزاری دوره های بازآموزی وجود دارد افزود: باید راهکار گفتمان را قوی کنیم تا تهدیدی برای هم نباشیم و در زمینه پیشبرد کارها و تعالی جامعه پزشکی گام برداریم.

در ادامه جلسه فربد رهنما مدیر کل نظارت سازمان نظام پزشکی کشور نیز در خصوص اقدامات انجام شده برای ساماندهی تبلیغات پزشکی بویژه در فضای مجازی توضیحاتی ارائه داد و بیان کرد: در پنجمین جلسه کمیته مرکزی تبلیغات، شیوه نامه درخواست صدور مجوز تبلیغات امور پزشکی به تصویب رسید که که در این شیوه نامه چگونگی صدور مجوز تبلیغات امور پزشکی تبیین شده است.

وی اظهار کرد: هر قدر تسهیل برای صدور مجوز تبلیغات داشته باشیم، شاهد ساماندهی فضای تبلیغاتی خواهیم بود و کمیته تبلیغات شهرستان ها باید فضای تبلیغاتی حوزه پزشکی را رصد کرده و با متخلفین برخورد کنند که اگر فرد متخلف پزشک باشد؛ ابه دادسرای انتظامی نظام پزشکی مربوطه و اگرغیر پزشک باشد به دادسرای جرایم پزشکی که مسئول رسیدگی به تخلفات ا فراد غیر پزشک است؛ ارجاع داده می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی رهنما در پایان اضافه کرد: برای تبلیغات دستورالعمل هایی در نظر گرفته شده است، در یک مجوز تبلیغات خوب و استاندارد فاکتورهایی مانند مشخص بودن عنوان شخص تبلیغ کننده ؛ محتوای تبلیغ ؛ نوع رسانه و هدف تبلیغات در نظر گرفته شده است.

رهنما همچنین به متفاوت بودن فضای تبلیغاتی اشاره کرد و یاد آور شد: تبلیغات در فضای مجازی با سایر رسانه های تبلیغاتی که فرد انتخاب می کند متفاوت بوده و که شامل دو نوع استاتیک و داینامیک می شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه