جرممان این است که اسرار هویدا می‌کنیم
ماه‌ها صرف پیدا کردن افراد حرفه‌ای مناسب‌، بستر فنی و منابع مورد نیاز گردید. استخدام خبرنگاران حرفه‌ای‌، نیروی فنی متناسب برای خدمات الکترونیکی و منبع مالی قابل اطمینان برای فازاولیه، چالش‌هایی بسیار سخت و صعب بودند که گروه با جدیت فراوان و تحمل بسیار از آن عبور کرد و در اول دی ماه ۱۳۹۷ «پایگاه خبری پزشکان و قانون» با نام اختصاری «پالنا» فعالیت آزمایشی خود را آغاز نمود. 

رسالت اولین پایگاه خبری صنفی مطلق بودن، باری سنگین بر دوش پالنا گذاشت. رصد شدن توسط همکاران و مسئولان و جامعه عمومی، پالنا را به چالشی جدی می‌برد زیرا خود هنوز در نوباوگی خود بود و بلوغ و بلاغ را تجربه نکرده بود.  

اینک اما یک سال سخت اولیه گذشته است و پالنا حیات خود را مدیون همکاران فداکار هیئت اجرایی گروه قانون‌، خوانندگان بزرگوار‌، منتقدان منصف و دوستان صمیمی خود است و آمارهای فنی مربوط به سایت پالنا، نشانه‌های خوبی از گسترش مقبولیت و اعتماد به پایگاه را نشان می‌دهد.

گروه پزشکان و قانون اعلام می‌کند که پالنا هیچ چیز جز حقیقت را برنمی‌تابد اما خود را مصون از خطا نمی‌داند و بابت همه خطاهای خود عذر‌خواه است ولی با اطمینان کامل ابراز می‌دارد که مسیر حقیقت‌گویی و حقیقت‌خواهی برای ما مستوجب هر هزینه‌ای شود آن را به جان خریداریم.

ولی گروه پزشکان وقانون همچون پنج و نیم سال گذشته بر گفت‌وگو تاکید دارد و آن را راه درست تغییر می‌داند ولی ارزش گفت‌وگو در ایجاد تغییر است وگرنه چیزی جز واگویه‌های بی‌ثمر نیست. پالنا بخشی از سیاست گروه پزشکان و قانون برای شروع گفت‌وگوهای موثر و نتیجه‌بخش است‌ که ممکن است به مذاق حاکمان خوش نیاید ولی دارویی تلخ است که عاقبتی شیرین دارد. 

‌بسیاری از معضلات جامعه پزشکی مانند تعرفه‌، پذیرش فله‌ای دانشجوی پزشکی‌، بدعهدی مسئولین و نا‌سپاسی حاکمیت بر جای خود باقی است. نا‌چالاکی و کند‌مزاجی نمایندگان صنفی نیز همچنان برقرار است و تقریبا همه مدعیان آزادی تبادل اطلاعات بدترین نوع از نهفته‌سازی در اطلاع‌رسانی را دارند. با این حال گروه پزشکان و قانون‌، نهاد رسانه‌ای عمومی‌تر خود یعنی پالنا را به عنوان آینه‌ای در مقابل همه آنها نگاه خواهد داشت و تا زمانی که توان و اجازه آن وجود داشته باشد به رفتار مدنی ارزشمند خود به عنوان یک کنشگر صنفی و رسانه صنفی ادامه خواهد داد. 

آرزو‌های بزرگ ما همچنان در ذهنمان وجود دارد و شاید به زودی بتوانیم یکی دیگر از آنها را به صحنه آوریم. 

تا او چه خواهد و ما چه میزان لایق باشیم. 

پایان پیام/

مطالب مشابه