ضرورت پیگیری و نظارت جدی‌تر بر تبلیغات فضای مجازی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محسن مصلحی در خصوص اهم موارد مورد بحث در این کمیسیون گفت: با توجه به پیشنهادات واصله برای دستورالعمل نحوه صدور مجوز و نظارت بر تبلیغات و انتشار آگهی های دارویی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی  و امور پزشکی و نیز ضوابط تبلیغات آزمایشگاه‌های تشخیص طبی بالینی و تشریحی و نقطه نظرات کمیسیون درمورد آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده دو قانون ممنوعیت تبلیغات ،معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه های ارتباط جمعی داخلی، بین المللی و فضای مجازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی رئیس کمیسیون تخصصی مشورتی تبلیغات شورای عالی نظام پزشکی در پایان گفت: پس از بررسی نقطه نظرات و پیشنهادات در کمیسیون مقرر شد تا پس از تصویب شورای عالی نظام پزشکی به مراجع ذیربط و نظام پزشکی های سراسر کشور ابلاغ شود، همچنین در این کمیسیون بر ضرورت پیگیری و نظارت جدی تر بر تبلیغات فضای مجازی و نیز تبلیغات محیطی و جلب مشارکت بیشتر انجمن های علمی تاکید شد.

پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه