رئیس نظام پزشکی استان تهران انتخاب شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، درجلسه هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ محمدرضا ظفرقندی با رای اکثریت اعضا به عنوان رئیس جدید سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی علی اصغر پیوندی حدود یک ماه قبل استعفای خود را اعلام کرده بود. محمدرضا ظفرقندی در حال حاضر سمت رییس کلی سازمان نظام پزشکی کشور را نیز بر عهده دارد

پایان پیام/

مطالب مشابه