اعتباربخشی دوره‌های آموزش پزشکی آغاز می‌شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، باقر لاریجانی درباره اعتباربخشی دانشگاه‌های علوم پزشکی و دوره‌های آموزش پزشکی افزود: اعتباربخشی یکی از فرایندهای مهم برای ارتقای استانداردهای آموزشی در مراکز آموزش علوم پزشکی کشور است. فارغ التحصیلان رشته های علوم پزشکی با جان افراد سر و کار دارند و به همین دلیل آموزش در این حوزه از حساسیت خاصی برخوردار است.

وی با اشاره به هزینه هایی که برای تربیت یک دانشجوی علوم پزشکی صرف می شود، اظهار داشت: دانشجویان این رشته ها علاوه بر کلاس درس و آزمایشگاه که در سایر رشته ها نیز مورد نیاز است، به بسترهای بالینی برای آموزش های مهارتی نیاز دارند که این بسترها شامل بیمارستان ها، درمانگاه‌ها، کلینیک، شبکه های بهداشت و درمان می شود.

معاون وزیر بهداشت بیان کرد: اعتباربخشی یکی از نظام های کیفی نوین در حوزه آموزش عالی است و در چند سال گذشته دانشگاه‌ها و بیمارستان های آموزشی کشور اعتباربخشی شدند. گام بعدی در اجرای برنامه اعتباربخشی، اعتباربخشی دوره های آموزشی دبیرخانه های حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت است. اعتباربخشی برنامه پزشکی عمومی از چندی پیش آغاز شد و تیمی از فدراسیون جهانی آموزش پزشکی در جلساتی به بررسی این فرایند پرداخته و در نهایت موفق به اخذ تاییدیه فرایند اعتباربخشی پزشکی عمومی برای مدت ۱۰ سال شدیم. این یعنی اعتباربخشی برنامه پزشکی عمومی که در داخل کشور صورت می گیرد مورد تایید و به منزله اعتباربخشی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی است.

لاریجانی گفت: در پی این اقدام، آیین نامه فرایند اعتباربخشی دوره های آموزشی دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی، دبیرخانه شورای آموزش دندان پزشکی و تخصصی و دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی تدوین شده است.

وی از تصویب آیین نامه اعتباربخشی دوره های آموزشی این دبیرخانه ها در شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد و افزود: آیین نامه ها توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شده و فرایند اجرای آن به زودی آغاز می شود. در فرایند اعتباربخشی رتبه بندی دانشکده های مجری دوره های آموزشی هدف نیست. بلکه هدف بررسی استانداردهای آموزشی در دانشکده ها و اصلاح موارد متغیر با این استانداردها با کمک دبیرخانه های حوزه معاونت آموزشی است.

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: گروه های آموزشی در دانشکده های مجری برنامه های آموزشی مخاطب اصلی آیین نامه های اعتباربخشی است. در این آیین نامه ساختار اعتباربخشی، فرایند ها و نوع رای و نحوه تجدیدنظرخواهی و اصلاحات مشخص شده است. دبیرخانه مربوطه در معاونت آموزشی وزارت بهداشت به همراه دبیرخانه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی مسئولیت مدیریت فرایند اعتباربخشی را با همکاری دانشگاه‌های مجری دوره های آموزشی بر عهده دارند.

وی به اجرای اعتباربخشی در دو مرحله خودارزیابی و ارزیابی بیرونی اشاره کرد و گفت: دانشگاه‌های علوم پزشکی مجری دوره های آموزشی موظفند با توجه به رای صادره نسبت به ارتقای مستمر کیفیت برنامه های آموزشی اهتمام ورزند و دبیرخانه مربوطه در حوزه معاونت آموزشی بر این امر نظارت دارد.

پایان پیام/

مطالب مشابه