ضرورت بازنگری مصوبه اعمال غیرمجاز در مطب‌ها
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، گام نخست بازنگری مصوبه اعمال غیرمجاز درمطب ها با حضور انجمن های دندانپزشکی کشور در سازمان نظام پزشکی تشکیل شد.

با توجه به این که دندانپزشکان یکی از گروههای بزرگ پروانه دار در کشور محسوب می شوند که دارای مطب خصوصی بوده و جمع بندی نظرات آنها می تواند روال بازنگری مصوبه سال 55 را در خصوص اعمال غیرمجاز در مطب ها تسریع بخشد، در این جلسه ضمن تاکید بر اهمیت مصوبه به این موضوع اشاره شد که باید برخی از بندهای آن مورد بازنگری قرار گیرد.

دندانپزشکی از جمله رشته هایی است که به دلیل ماهیتش بسیاری از اقدامات درمانی را در مطب به بیماران ارائه می دهد و با توجه به پیشرفت علم و تغییرات بین المللی به نظر می رسد برخی از مفاد موجود دراین مصوبه نیاز مبرم به بازنگری و کارشناسی دقیق دارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی در هفته های آتی برای سایر گروههای پزشکی نیز چنین نشست هایی تشکیل می شود تا نهایتا محصول نظرخواهی ها در کمیسیون ملی تعیین صلاحیت شاغلین حرف پزشکی و وابسته مطرح و به تصویب برسد.

پایان پیام/

مطالب مشابه