شوخی مطب و داروخانه توسط شانه‌ ساز، لگن ساز‌، قندون‌ و نمکدون!
رئیس سازمان غذا و دارو در واکنش به برخی انتقادات به سند خدمات نوین داروخانه‌ها که اخیرا از سوی این سازمان تدوین شده است، گفت: «مفاد سند نوین خدمات دارویی ارتباطی به کار پزشکان ندارد و دخالت در کار پزشک محسوب نمی‌شود.»

و 

رئیس صنف اطبا فرمودند: «سند خدمات ‌نوین طبابت‌ در حال تدوین است و مفاد آن از جمله ساخت نگهداری و فروش دارو و تجهیزات پزشکی و اقلام آرایشی و بهداشتی ارتباطی به کار داروسازان ندارد و دخالت در کار داروساز محسوب نمی‌شود.»

 

دکتر محمدرضا شانه‌ساز در گفت‌وگو با ایسنا، در واکنش به برخی انتقادات از سند نوین خدمات داروخانه‌ها، گفت: «درباره سند خدمات نوین داروخانه‌ها جلسه خوبی را با سازمان نظام پزشکی و آقای دکتر ظفرقندی ریاست ‌سازمان داشتیم.»

 و 

دکتر علیرضا لگن ساز در گفت‌وگو با ایشنا در واکنش‌هایی که به انتقادات از سند خدمات نوین مطب‌ها صورت خواهد گرفت، جلسات خوبی را با آقای دکتر  نمکدان خواهیم داشت. 

 

 «به نظر من عده‌ای که در باب این سند معترض بودند، آن را به درستی مطالعه نکرده‌اند.»

و 

«لطفا عده‌ای که در باب آن سند معترض باشند، آن را به درستی مطالعه فرمایند.»

 

وی افزود: «به حق بود که این افراد پیش از انتقاد، به صورت حضوری یا مکاتبه‌ای درباره سند نوین خدمات داروخانه‌ها سوالاتی را درباره اسناد فراوانی که در پشت این سند وجود دارد و مطالب آن را پشتیبانی می‌کند، چه بوده و در دنیا چه مستنداتی آن را پیشتیبانی می‌کند، می‌پرسیدند و بعد انتقادات‌شان را رسانه‌ای می‌کردند.»

و 

ایشان اضافه می‌کند: «حق این است که افرادی که در مورد سند نوین مطب‌ها ‌اعتراضی داشته باشند به اسناد فراوان از حکمای یونان و بوعلی تا اطبا حال حاضر از غرب تا شرق و پیشرفته تا پسرفته‌ و عقب مانده تا جلو مانده که آن را پشتیبانی می‌کند، توجه فرمایند و بعد انتقادات‌شان را رسانه‌ای کنند.»

 

شانه‌ساز با بیان اینکه اصلا مفاد سند نوین خدمات داروخانه‌ها ربطی به کار پزشکان ندارد و دخالت در کار پزشک محسوب نمی‌شود، تاکید کرد: «اسناد و مستندات بین‌المللی بسیاری در این باره وجود دارد.»

و 

 لگن ساز با بیان این که اصلا مفاد سند نوین خدمات مطب‌ها ربطی به کار داروسازان ندارد و دخالت در کار داروسازها محسوب نمی‌شود تاکید کرد: «اسناد و مدارک تاریخی و جغرافیایی زیادی در این رابطه خواهیم آورد.»

 

«در این باره با آقای دکتر ظفرقندی و برخی مسئولان و مدیران وزارت بهداشت جلساتی را برگزار کردیم و به بسیاری از سوالات پاسخ دادیم. خوشبختانه همه در این حوزه نگاه علمی دارند و بسیاری از نظرات منفی نسبت به این سند تغییر خواهد کرد.»

و 

«در این باره با آقای دکتر نمکدان و برخی مسئولان و ‌مدیران وزارت درمان جلساتی را برگزار خواهیم کرد و به سوالات آنان پاسخ خواهیم داد. پیش بینی ما این است که همه در این حوزه نگاه علمی داشته و بسیاری از نظرات منفی نسبت به این سند تغییر خواهد کرد.»

 

رییس سازمان غذا و دارو درباره امکان تحقق برخی از مفاد این سند، مانند تزریق واکسن در داروخانه، گفت: «اولا باید توجه کنیم که این اقدامات فعلا در حد یک سند است و باید به تدریج در طی زمان اجرا شود، نه در حال حاضر. سند افق طولانی‌مدت ما را نشان می‌دهد. برای هر یک از این موارد باید کمیته‌های راهبری و اجرایی تشکیل شود، استانداردها تدوین شده و برای اجرای هر یک از بندها زمان‌بندی تعیین شود. بنابراین تدوین سند خدمات نوین داروخانه‌ها، به معنای اجرای سریع آن نیست، بلکه باید در طی زمان و بعد از تدوین استانداردها، متناسب با این استانداردها اجرا شود.»

و 

رییس سازمان اطبا درباره امکان تحقق برخی از مفاد این سند، مانند فروش اقلام آرایشی و بهداشتی در مطب، گفت: «اولا باید توجه کنیم که این اقدامات فعلا در حد یک سند است و باید به تدریج در طی زمان اجرا شود، نه در حال حاضر. سند افق طولانی‌مدت ما را نشان می‌دهد. برای هر یک از این موارد ساخت دارو و سرم و ساخت و فروش تجهیزات پزشکی و اقلام آرایشی و بهداشتی و حتی توزیع خوار و بار و مواد پروتئینی و لبنیات باید کمیته‌های راهبری و اجرایی تشکیل شود، استانداردها تدوین شده و برای اجرای هر یک از بندها زمان‌بندی تعیین شود. بنابراین تدوین سند خدمات نوین مطب‌ها، به معنای اجرای سریع آن نیست، بلکه باید در طی زمان و بعد از تدوین استانداردها، متناسب با این استانداردها اجرا شود.»

 

شانه‌ساز تاکید کرد: «آنقدر بین سازمان نظام پزشکی و حوزه‌هایی مانند حوزه درمان وزارت بهداشت هماهنگی وجود دارد که هر تصمیمی را که می‌خواهیم اتخاذ کنیم، با یکدیگر توافق می‌کنیم. درباره اقدامات اینچنینی نیز حتما ابتدا هماهنگی‌ها انجام می‌شود.»

و

لگن ساز تاکید کرد: «آنقدر بین سازمان نظام پزشکی و حوزه‌هایی مانند حوزه دارو و تجهیزات پزشکی و آرایشی و بهداشتی  وزارت بهداشت هماهنگی وجود دارد که هر تصمیمی را که می‌خواهیم اتخاذ کنیم، با یکدیگر توافق می‌کنیم. درباره اقدامات اینچنینی نیز حتما ابتدا هماهنگی‌ها انجام می‌شود.»

پایان پیام/

مطالب مشابه