در انتظار دود سفید
گفت‌وگوهای پرشوری در گروه‌های مختلف ذی‌نفع در چند هفته اخیر رخ داده که در مواقعی کاملا سخت و جانکاه بوده است ولی هیئت رئیسه مجمع عمومی در معدود فعالیت‌های به موقع، سر وقت خود این جلسه را برای گفتگوی فی‌مابین دو گروه قدرتمند سازمان فراهم دیده است.
 دو گروه در حال تنظیم بیانیه‌ها و اسناد دال بر صدق گفتار خویش و یا کسر و نقصان استدلال‌های طرف مقابل هستند که احتمالا تا روز جمعه به اوج خود خواهد رسید و باید تحمل کرد که آیا از این جلسه، دود سفیدی برخواهد خاست یا خیر؟
 
  گروه پزشکان و قانون اما  نکته منفی را در این می‌داند که علی‌رغم درخواست مستقیم از دکتر آقازاده برای حضور کس یا کسانی از افکار عمومی در این جلسه، فعلا ایشان ترجیح داده‌اند سکوت کنند.

پایان پیام/

مطالب مشابه