اقتصاد دارویی کشور بر اساس سیستم ارجاع نیست
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد نعیم امینی‌فرد با بیان اینکه مساله افزایش قیمت دارو مساله‌ای چالش برانگیز است، گفت: فریز کردن قیمت دارو به صورت طولانی مدت، علامت منفی در مسیر افزایش سرمایه‌گذاری است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: افزایش بدون برنامه‌ریزی و لجام گسیخته قیمت دارو منجر به افزایش پرداختی‌ها از جیب مردم می‌شود، زیرا ظرفیت بیمه ظرفیتی مشخص است البته باید به تجویز منطقی دارو توجه داشته باشیم.

وی افزود: با توجه به اینکه اقتصاد دارویی کشور بر اساس سیستم ارجاع نیست بنابراین نمی‌توان مدعی شد که تجویز منطقی دارو را به صورت بهینه داریم در واقع سیستم بیمه‌ای در حال حاضر به نحوی تحت فشار است که افزایش فشارهای بیش از حد منجر به افزایش پرداختی‌ها از جیب خواهد شد.

امینی‌فرد گفت: باید به طور مشخص سیستم دارویی در ارتباط با حذف نسخ دارویی کاغذی، استفاده از نسخ الکترونیک، پرونده سلامت الکترونیک و تجویز دارو در سیستم ارجاع اعم از دولتی و خصوصی را سامان داد البته این روند مدت ها طول خواهد کشید.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: افزایش خفیف در قیمت دارو می‌تواند در بهبود کیفیت دارو موثر باشد به شرطی که نظامات تجویز منطقی دارو و پوشش بیمه‌ای را به نحوی سامان دهیم که پرداخت‌ها از جیب مردم افزایش نیابد و لزوما به افزایش کیفیت داروها منجر شود.

وی اظهار کرد: درست است که سازمان غذا و دارو مدعی است که مشکلی از جهت کیفیت داروها نداریم اما باور عمومی پزشکان و مردم به این نحو نیست؛ سهم ما برای آرندی R&D و تحقیق و توسعه فعالیت‌های دارویی بسیار پایین است و اگر افزایش قیمت دارو منجر به سرمایه‌گذاری بیشتر در تحقیق و توسعه شود ارزبری کاهش می‌یابد زیرا علیرغم اینکه حدود 96 درصد داروها در کشور تولید می‌شود اما ارزش ریالی و دلاری 3 تا 4 درصدی که از خارج وارد می‌شود بین 25 تا 30 درصد است..

به گزارش خبرگزاری خانه ملت وی در این اضافه کرد: با افزایش قیمت دارو به شراطی که الزامات آن یعنی پوشش بیمه‌ای، نظارت بر تجویز منطقی دارو، سامان دادن به نظامات تجویز دارو به نحوی که در نهایت موجب افزایش پرداخت از جیب مردم نشود رعایت شود موافق هستیم.

پایان پیام/

مطالب مشابه