سهمیه‌بندی انسولین نادرست است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، ایرج حریرچی در ارتباط با ماجرای سهمیه بندی انسولین، افزود: چنین موضوعی درست نیست و هدف وزارت بهداشت، مصرف منطقی دارو در کشور است.

معاون کل وزارت بهداشت با تاکید بر تامین انسولین مورد نیاز کشور تا یک سال آینده گفت: هیچ کمبودی در زمینه انسولین مورد نیاز بیماران وجود ندارد و برای بیش از یک سال مصرف، انسولین تامین شده است.
 
وی با اشاره به رقم پرداختی بیماران برای تهیه انسولین که ۳۷۰۰ تومان است افزود: قیمت انسولین به صورت آزاد ۳۷ هزار تومان است که بیماران فقط ۱۰ درصد آن را پرداخت می کنند.

به گزارش مهر حریرچی در پایان اضافه کرد: برای دولت، قیمت خرید خارجی انسولین ۵ یورو است و فعلا قلم انسولین وارداتی است. البته در حال حاضر زمینه احداث کارخانه تولید قلم انسولین در کشور فراهم شده است.

پایان پیام/

مطالب مشابه