برخی همکاران پزشک با عملکرد نادرست خود موجب سلب اعتماد مردم می‌شوند
به گزارش پایگاه خبری زشکان و قانون (پالنا)، محمدرضا ظفرقندی در جلسه ای که با حضور رییس و معاونین دانشگاه علوم پزشکی، رییس کل دادگستری استان، رییس اداره مالیات استان آذربایجان غربی، معاون کل وزارت بهداشت و درمان، اعضای شورایعالی و هیات مدیره نظام پزشکی ارومیه برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر دو مشکل اساسی در حوزه پزشکی وجود دارد.

رییس کل سازمان نظام پزشکی مشکل نخست را درونی دانست و ادامه داد: متاسفانه همکارانی وجود دارند که با نحوه عملکرد نادرست خود موجب سلب اعتماد رابطه بین مردم و جامعه پزشکی می شوند که این یک فاجعه است به همین دلیل پالایش از درون برای ما یک ضرورت است، عده ای نیز با رصد و بزرگنمایی قصور عده قلیلی از همکاران و تعمیم آن به کل جامعه پزشکی سبب اخلال در امر درمان می شوند.

وی تردید در انجام عمل و یا خوداری از مصرف دارو را از عوارض بسیار خطرناک حاصل از سلب اعتماد بیماران از کادر درمانی دانست و افزود: به همین دلیل مقابله و یکپارچگی در برابر با این هجمه ها از ضروریات حال حاضر جامعه پزشکی به شمار می رود.

ظفرقندی برخورد با تبلیغات غیر حرفه ای در حوزه پزشکی را از وظایف سازمان نظام پزشکی دانست و گفت: تبلیغات در رسانه های مختلف رصد می شود که در صورت مشاهده تبلیغات نامتعارف پزشکی در وهله اول تذکر و در صورت تکرار برخورد انتظامی صورت خواهد پذیرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی رییس کل سازمان نظام پزشکی در پایان خواستار برخورد نهاد های مسوول با افرادی شد که عضو جامعه پزشکی نبوده و در حوزه پزشکی با تبلیغات و دخالت های خود در امر درمان موجب آسیب به سلامت جامعه می شوند.

پایان پیام/

مطالب مشابه