۳۰ درصد بازار دارو و تجهیزات پزشکی در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حسین وطن پور اظهار داشت: در تمام مناطق ده گانه آمایشی کشور تاکید داریم که بر اساس فرصت های منطقه ای، از فناوران و شرکت های دانش بنیان حمایت کنیم و هر یک از دانشگاه های علوم پزشکی موظف هستند که فرصت های منطقه ای را پیدا کنند تا از آنها حمایت کنیم. 

رییس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت ادامه داد: در حال حاضر حدود 25 تا 30 درصد از بازار دارو و تجهیزات پزشکی در اختیار شرکت های دانش بنیان است و این میزان رو به رشد است البته از یک سو نیز مشکلاتی مانند تحریم و محدودیت واردات به رشد شرکت های دانش بنیان و افزایش سهم آنها از بازار کمک کرده است. 

وی افزود: امیدواریم تا پایان سال 98 شاهد رکورد شکنی فروش محصولات شرکت های دانش بنیان در حوزه سلامت باشیم و هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران نیز ارتباط خوبی با شرکت های دانش بنیان دارد و از آنها حمایت می کند و برای بازار سازی محصولات شرکت های دانش بنیان نیز اعلام آمادگی کرده است. 

به گزارش وب‌دا وطن پور در پایان یکی از برنامه های وزارت بهداشت را حمایت از تولید مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی در کشور عنوان کرد و گفت: اخیرا نامه ای را به تمام دانشگاه های  کشور در وزارت بهداشت و علوم ارسال و درخواست کردیم که اگر هر مجموعه ای در سالهای گذشته، ماده اولیه دارو و تجهیزات پزشکی را ساخته، به ما اعلام کنند و در حال حاضر حدود 40 ماده اولیه دارویی که در آزمایشگاه ساخته شده به ما اعلام شده است و پس از بررسی هایی که انجام می شود، مورد حمایت قرار می گیرند تا در کشور تولید شوند.

پایان پیام/

مطالب مشابه