افکارعمومی از منظر صنفی
افکار عمومی روح جامعه و اراده مردم و سرچشمه قانون است.
 افکار عمومی  قدرت ناپیدایی است که بی ارتش و بی گنج برای شهر و حکومت قانون وضع می کند.
 اگر چه باید توجه داشت که افکار عمومی مجموعه ای از داوریهای مردم درباره مسائل روز و قانون اکثریت است که البته غالبا  توسط اقلیتی هدایت می شود.
 اصولاً حکومتها به افکار عمومی بیش از قانون و یا اعمال زور متکی هستند. 
 افکار عمومی حاصل جمع افکار فردی نیست بلکه نتیجه کنش متقابل فردی و گروهی در یک بافت فرهنگی اجتماعی و اقتصادی خاص است. 
 افکار عمومی نوعی آگاهی اجتماعی غیر رسمی در میان عامه مردم که دارای منافع مشترک هستند می باشد و جنبه عاطفی و ادراکی دارد. 
 افکار عمومی عموما  صلح طلب و آرامش خواه است و صلح و ارامش از طریق این افکار تداوم خواهد یافت.
 
 جامعه پزشکی در طی شش سال گذشته به خوبی نقش افکار عمومی را درک کرده است. 
 طرح تحول سلامت و هدایت گروهی اندک با اهداف خاص با ساخت و هدایت افکار عمومی توانست منویات مورد نظر خود را در جامعه علیرغم نظر مخالف تخصصی جامعه پزشکی   پیاده کند و به علت غافل شدن جامعه پزشکی از نقش افکار عمومی، این قشر تخصصی متاسفانه نه تنها نتوانست نظر تخصصی خود در مورد مضرات و پیامدهای این طرح عوام فریب در افکار عمومی وارد کند بلکه به اجبار با طراحان طرح همراهی و متاسفانه پیامدهای ناگوار این طرح حساب نشده هم بر خود این جامعه و هم بر بیمه ها و هم بر اجتماع بروز و ظهور کرد و حتی با وجود آشکار شدن واضح پیامدهای منفی و شکست واضح طرح، حتی طراحان طرح نمی توانند توقف آن را اعلام کنند چرا که هنوز افکار عمومی ادامه طرح را خواهان است.
  
 مورد دوم هدایت و ایجاد یک تفکر عمومی و ایجاد موج تفکر اجتماعی انحرافی و غلط  بحث کارتخوان و مالیات بود که عده ای اندک با هدف خاص از جمله انحراف افکار از مشکلات و مفاسد اقتصادی وسیع به این سمت بود و با برنامه ریزی زیرکانه با دروغ و افترا و تهمت با استفاده از شرایط بد اقتصادی حاکم بر جامعه که ناشی از ناکارآمدی سیاستگزار و مجری و ناظر در طی چند سال اخیر بوجود آورد و توانست با ایجاد پشتوانه افکار عمومی قانون اجبار تبعیض آمیز نصب سامانه فروشگاهی را برای موسسات پزشکی علیرغم وجود فساد وسیع اقتصادی و فرارهای کلان مالیاتی در سایر اقشار جامعه را مصوب و به جامعه پزشکی تحمیل کند.
 
 و آخرین بار نیز با ایجاد موج سومی از تغییر در افکار عمومی در مورد تغییر ظرفیت دانشجویان رشته های پزشکی به صورت کاملا ناشیانه و به صورت ضربتی با پیشنهاد طرح دو فوریتی خواست این افکار را به قانون تبدیل کند که البته به علت شتابزدگی در این امر و چون حوصله کافی به خرج نداد با شکست نسبی و البته موقتی روبرو شد.
  
 با مجموع موارد فوق توصیه اکید اینجانب به سیاستگزاران حوزه سلامت و پزشکی از جمله کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و وزیر محترم بهداشت و بالاخص ریاست محترم سازمان نظام پزشکی کشور، ایجاد یک کمیسیون قوی برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی و هدایت افکار عمومی است به گونه ای که صلاح کشور و سلامت مردم در گرو آن باشد و امواج مخرب را قبل از هدایت به سمت تصویب و تبدیل شدن به قانونی که صلاح ملت و مملکت در آن نباشد، خنثی کند.
  جامعه پزشکی هم در افکارسازی و هم در ترویج و هدایت این افکار ظرفیت بالایی دارد و آنچه کم دارد، شناسایی، هدایت و راهبری آن است. 

پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه