سرمایه‌های اجتماعی را به آسانی از دست ندهیم
پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)؛

پزشکان در تمام دنیا رفتارهای اجتماعی خاص خود را دارند. این قشر جزو آرام‌ترین‌، متین‌ترین، منطقی‌ترین، منظم‌ترین و قانون مدار‌ترین اقشار جامعه‌ طبقه‌بندی می‌شوند.

علت این نوع رفتار اجتماعی، به شخصیت و‌ روحیه خاص این افراد که آنان را به انتخاب این رشته سوق داده‌ برمی‌گردد و نیز  دوران طولانی تحصیل و محیط خاص تحصیل ‌و کار که اغلب محیط بیمارستان است که آرامش و سکوت از مشخصات اصلی آن است‌ ‌و ‌محیط اجتماعی تقریبا ایزوله و محدود به همکاران مربوط می‌شود. قسمتی ‌از این روحیه خاص هم به ماهیت رشته و کار آنان برمی‌گردد.

بخاطر همین خصیصه اجتماعی، ‌قانون‌گزار در وضع قوانین برای این قشر مراعات‌های خاص شغلی و روحیه آنان را می‌کند.

اعتراض پزشکان به قوانین خاص خودشان در مقایسه با سایر اقشار بسیار متفاوت و از جنس دیگری است و اکثرا بجای اعتصاب و راهپیمایی یا توسل به خشونت، در سکوت و با کناره‌گیری از فعالیت‌های اجتماعی و در نهایت دلسردی و افسردگی، فرسودگی شغلی، خانه نشینی، تغییر شغل و مهاجرت خود را نشان می‌دهد.

این قشر ذاتا تمایل کمتری به هیاهو و جنجال و بحث و مشاجره دارد و سکوت و آرامش حتی هنگام اعتراض را ترجیح می‌دهد.

وقتی آرام‌ترین نوع اعتراض (‌پزشکان متخصص رادیولوژی‌) ‌در مقابل وزارت که از نوع تجمع بود توسط سیستم تحمل نشد و با خشونت و دستگیری همراه گردید، به نقطه عطفی در گسست اجتماعی پزشکان از قانون‌گذاران صنفی و سازمان‌های صنفی تبدیل شد. این گسست با ادامه  روند تخریب این فرهیخته‌ترین قشر ادامه یافت‌ و در نهایت در هنگام اعمال قوانین عجیب مالیاتی جدید خود را نشان داد.

ادامه روند فعلی به شدت هشدارآمیز است و اثرات زیانبار آن کل جامعه را دربر می‌گیرد.

این سرمایه اجتماعی که در مقایسه با دیگر کشورها هنوز ‌در نوع و کیفیت ارائه خدمات قابل مقایسه و حتی در بسیاری از موارد بهتر است را  به آسانی از دست ندهیم.

شهریور ۹۸

پایان پیام/

مطالب مشابه