امسال نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری در حوزه دارو داریم
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمدرضا شانه ساز با بیان اینکه معمولا دارو کالایی نیست که بیمار بتواند تشخیص دهد و تجویز کند، افزود: برخی همکاران پزشک و داروساز هستند که با اینکه نوع تولید داخل یک دارو وجود دارد، برای بیمار خود برند خارجی آن را تجویز می کنند؛ گاهی نیز می خواهند دارویی خارج از فهرست رسمی داروهای کشور را جزو کمبودها بیاورند که این موارد را جزو کمبود نمی دانیم.

رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: دارو در کشور هست؛ گاهی یک دارو، چند تولیدکننده دارد و کیفیت آن مناسب است، در حال حاضر کمبود دارویی بیشتر از ۲۰ قلم نیست که به قاعده همیشگی است به آن معنا که در حالت معمولی هم، میزان کمبودها گاهی بیشتر از رقم فعلی می شود و امسال نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری در حوزه دارو داریم.

به گزارش ایرنا وی در پایان افزود: ۹۷ درصد داروی مورد نیاز کشور توسط تولیدکننده های داخلی تامین می شود. اما عده ای می خواهند داروی بسیار گران تر با ارزبری بیشتر از خارج وارد کنند که در این مقطع واقعا منطقی نیست، این خواسته در شرایط دیگر هم شاید منطقی نباشد و به هرحال ما آنها را جزو کمبود حساب نمی کنیم.

پایان پیام/

مطالب مشابه