سازمان بیمه سلامت یکی از بازوان اصلی اجرای طرح تحول سلامت است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد حسین قربانی گفت: سازمان بیمه سلامت یکی از بازوان اصلی اجرای طرح تحول سلامت است که تاکنون درتوزیع عادلانه منابع و حمایت های بیمه ای عملکرد بسیار خوبی داشته است، اما انتظار می رود که درحذف هم پوشانی ها، اجرای سیستم الکترونیک و تعاملات بیشتر با سازمان تامین اجتماعی اقدامات بیشتری انجام دهد، تا خدمات این سازمان به تمامی اقشار جامعه ارایه شود.

نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: یکی از اقدامات مناسب سازمان بیمه سلامت حذف سقف تعهدات بیمارستان ها و مراکز درمانی است، زیرا باید بتوان با اتخاذ سیاست های مناسب نگرانی های مردم درحوزه بهداشت و درمان را کاهش داد؛ لذا انتظار می رود که این روند درآینده نیز ادامه پیدا کند.

وی افزود: همچنین باید به بیمه پایه سلامت کمک کرد، تا با اعتبارات مناسب تر خدمات با کیفیت تری را دردسترس بیمه شدگان قرار دهد ، چرا که دردوره ای خدمات به شکل رایگان به مردم ارایه شده و نمی توان درحال حاضر انتظار داشت که برای این خدمات هزینه ای پرداخت شود؛ بنابراین باید سرانه پراختی بیمار واقعی دیده شده و تامین منابع بیمه ای با جدیت مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه سلامت قربانی در پایان گفت: خوشبختانه بیمه سلامت درصرفه جویی هزینه ها، اجراشدن پرونده الکترونیک سلامت و گایدلاین گام های مناسبی را برداشته است.

پایان پیام/

مطالب مشابه