برنامه‌های وزارت بهداشت برای جلوگیری از مهاجرت پزشکان
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، ایرج حریرچی در خصوص آمار ارایه شده درباره مهاجرت پزشکان اظهار داشت: ما دو نوع مهاجرت برای ارتقاء تحصیل یا اشتغال داریم که این موضوع در گروه پزشکان نسبت به سایر فارغ تحصیلان گروه‌های پزشکی زیاد نیست، کسانی که به خارج از کشور اعزام می‌شوند و آمار ٦٥٠ نفری که اعلام شده نسبت به حدود ٩٠٠٠ فارغ تحصیل سالانه در گروه پزشکی، دستیار پزشکی و دارو سازی قابل توجه نیست.

معاون کل وزارت بهداشت ادامه داد: البته توجه داشته باشیم به غیر از رده پزشکی عمومی ، کسانی که اعزام می‌شوند می‌توانند آنجا اشتغال پیدا کنند و کارهایی را انجام دهند، اما اکثر کسانی که در رده تخصصی مهاجرت می‌کنند متاسفانه به شغل پزشکی در سایر کشورها مشغول نمی‌شوند.

وی افزود: حتی خروج یکی از پزشکان برای ما نگران کننده است و علت این خروج مدیریت داخلی نیست. علت این اتفاق معمولا ملاحظات فرهنگی و اجتماعی است که در داخل کشور برای برخی وجود دارد. ما در این زمینه تلاش می‌کنیم که مهاجرت به خارج را به صفر و حداقل برسانیم.

به گزارش فارس حریرچی در پایان در خصوص برنامه‌های وزارت بهداشت برای جلوگیری از مهاجرت پزشکان افزود: با ایجاد اشتغال صحیح و زمینه کاری خوب با دستمزد مناسب در شرایط تکریم و احترام برای جامعه پزشکی می‌توان از مهاجرت این قشر جلوگیری کرد. موضوع مهاجرت در تمام دنیا یک موضوع مرسوم بوده و حدود ٣٠درصد پزشکان کشورهای غربی از کشورهای در حال توسعه تأمین می‌شود.

پایان پیام/

3 نظر

مطالب مشابه