رئیس کمیسیون مرکزی کارشناسی اخلاق پزشکی منصوب شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن حکم این انتصاب به شرح ذیل است:

 جناب آقای دکتر احسان شمسی گوشکی
با سلام و احترام؛

نظر به مراتب دانش؛ تعهد و تجربه جنابعالی به استناد تبصره 4 ماده ی 35 قانون سازمان نظام پزشکی جنابعالی به عنوان رئیس کمیسیون مرکزی کارشناسی اخلاق پزشکی منصوب می شوید، امید است با استعانت از ایزد منان در پیشبرد اهداف متعالی سازمان نظام پزشکی موفق باشید.

همچنین رئیس کل سازمان نظام پزشکی در حکمی جداگانه اعضای کمیسیون مرکزی کارشناسی اخلاق پزشکی را منصوب نمود.

متن حکم انتصاب اعضای کمیسیون مرکزی کارشناسی اخلاق پزشکی به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر علیرضا پارسا پور
جناب آقای دکتر فربد رهنما چیت ساز
جناب آقای دکتر اصغر دالوندی
جناب آقای دکتر علیرضا عسکری
جناب آقای دکتر سید احمد جلیلی
جناب آقای دکتر محسن خلیلی
جناب آقای دکتر محمد علی صدیقی گیلانی
جناب آقای دکتر ابوالفضل سروش
جناب آقای دکتر سید محمود میران
جناب آقای دکتر محمد کاظم پورکاظمی
جناب آقای دکتر سعید بیرودیان
جناب آقای دکتر علیرضا میلانی فر
جناب آقای دکتر محمد توکلی
آیت الله سید مصطفی محقق داماد

با سلام و احترام؛

نظر به مراتب دانش؛ تعهد و تجربه جنابعالی به استناد تبصره 4 ماده ی 35 قانون سازمان نظام پزشکی جنابعالی به عنوان عضو کمیسیون مرکزی کارشناسی اخلاق پزشکی منصوب می شوید ؛ امید است با استعانت از ایزد منان در پیشبرد اهداف متعالی سازمان نظام پزشکی موفق باشید.

دکتر محمد رضا ظفرقندی
رئیس کل

پایان پیام/

مطالب مشابه