صنف را سیاستی دیگر پیش آمد
رانت‌خوارانی که صاحب رسانه‌های عریض و طویل هستند به نام مردم ولی به واقع برای اهداف سوداگرانه‌شان‌، آتشباری را بر اردوگاه صنف نشانه رفته‌ و بی‌وقفه شلیک می‌کنند. 

نشر دروغ‌های شاخدار، تحریف سخنان نمایندگان صنفی و هیئت‌های مدیره و انجمن‌های پزشکی‌، غوغاسالاری بی‌مایگانی مانند مجید حسینی همگی به نیت پوشاندن رفتارهای نامشروع و غیرقانونی بسیاری دارندگان این رسانه‌ها و القای حق‌خواهی از جانب آنان است.

پزشکان نه بیشتر از بقیه صنوف دارای خطاکار هستند و نه کمتر از آنان؛ ولی اکنون تلاش می‌شود بر چهره همه پزشکان نقابی از خطاکاری و تخلف‌ورزی زده شود .

این شیوه‌، روشی قدیمی در دست قدرتمداران بوده است تا برای پوشش دادن ضعف‌ها و کاستی‌های خود عده‌ای خاص را قربانی نمایند.

جامعه پزشکی نه کمتر از صنوف دیگر خدمت ارزشمند داشته است و نه بیشتر از دیگران خیانت کرده است. 

اینک اگر محکمه‌ای برای قضاوتی منصفانه فراهم آید، مشخص خواهد شد که آیا مدیران اقتصادی کشور بیشتر مستحق مجازات‌ هستند یا ما؟

قضات بیشتر مستحق مجازات هستند یا ما؟

مسئولین هدایت جامعه بیشتر مستحق مجازات هستند یا ما؟

حافظان محیط زیست کشور بیشتر مستحق مجازات هستند یا ما؟

مسئولین آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور بیشتر مستحق‌ترند یا ما؟ 

نمایندگان مجلس بابت نظارت ناقص و قوانین الکن مستحق‌ترند یا ما؟

دروغ‌های بزرگ در مورد خطاهای مالی پزشکان به سادگی قابل کشف است ولی آیا هزاران میلیارد تومان رانت‌، سوء استفاده و اختلاس و انتقال سرمایه توسط متصلین به قدرت امکان افشای واقعی دارد ؟

دروغ‌های مراکز رسمی در مورد درآمد و یا فرار مالیاتی پزشکان آنچنان بی‌پایه بود که حتی به هفته‌ای طول نکشید تا پرده آنها برافتد؛ ولی آیا صاحبان روزنامه‌های سریالی که دست در جیب مردم دارند، حاضر به تمکین در مقابل شفافیت مالی ارکان و نهادهای مالی متعلق به خود هستند؟

گروه پزشکان و قانون اعتقاد دارد پایمردی جامعه پزشکی در عدم قبول رفتار خفت‌آمیز در بحث تعرفه و نیز تبعیض در بحث مالیات اینک موجب خشم در گروه‌هایی شده است که محاسبه کرده بودند که جامعه پزشکی مانند گذشته با بزرگواری و تواضع، رفتارهای سخیف آنان را تحمل خواهد کرد.

اینک اما صاحبان حق را سیاستی دیگر پیش آمده است و قرار نیست که هیچ خط قرمزی برای تحمل صنف وجود نداشته باشد.

یاران همکار! شیوه حریفان در تاخت و تاز نشان می‌دهد که استقامت شما ارزشمند و کارتان صحیح بوده است. بر راه بمانید که حاصل صبر، پیروزی است.

فاستقم کما امرت

پایان پیام/

مطالب مشابه