بیمه سلامت امسال هزینه بستری بیماران مجهول‌الهویه را تحت پوشش قرار خواهد داد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مرتضی فیاضی در خصوص خدمات سازمان بیمه سلامت ایران به بیماران مجهول‌الهویه توضیحاتی ارائه داد و افزود: با توجه به اینکه مشکلاتی جهت تعهد هزینه بستری بیماران مجهول‌الهویه در بیمارستان‌ها وجود داشت، در سال 98 پوشش بیمه ای بیماران یاد شده در تعهده سازمان بیمه سلامت قرار گرفت.

معاون دفتر مديريت خدمات تخصصى سازمان بيمه سلامت ادامه داد: تمام افراد مجهول‌الهویه باید با معرفی نامه از سوی بهزیستی به بیمارستان معرفی شوند. این معرفی نامه با درج تاریخ و ممهور به مهر مدیر کل یا رئیس شهرستان بهزیستی صادر می‌شود به نحوی که هزینه این گروه پس از معرفی نامه و تائید آن توسط نماینده سازمان در بیمارستان در تعهد سازمان بیمه سلامت ایران قرار می گیرد. 

وی افزود: پذیرش هزینه این بیمه شدگان در قالب صندوق سایر اقشار سازمان بیمه سلامت ایران صورت می گیرد، پوشش بیمه برای افراد فوق برای خدمات بستری در بیمارستانهای دولتی دانشگاهی و در قالب صدور معرفی نامه به میزان 90 درصد تعرفه‌های دولتی است، همچنین تعهد سازمان جهت پرداخت هزینه های درمانی این بیماران از زمان پذیرش بیمار در بیمارستان است،

به گزارش روابط عمومی بیمه سلامت فیاضی در پایان در خصوص نوزادان مجهول‌الهویه نیز بیان کرد: گزارش نوزادان متولد و یا رها شده، توسط بیمارستان به بهزیستی اعلام شده و پس از صدور معرفی‌نامه تحت پوشش قرار می‌گیرند.

پایان پیام/

مطالب مشابه