فلسفه وجودی هیات‌های امنا، ایجاد مرجع قانون‌گذار برای اداره سلامت کشور است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد مهدی ناصحی، در نشست مشترك هيات های امنای كلان منطقه ٨ که با حضور وزیر بهداشت برگزار شد، با بیان اینکه دانشگاه ها در کشور بخشی از حاکمیت محسوب می شوند، اظهار کرد: انتظار است، هیاتهای امنای دانشگاه ها به عنوان بالاترین رکن قانونی و سیاست گذار، با استفاده از همه نخبگان به ویژه نخبگان حوزه سلامت، موجب تقویت و توسعه منابع انسانی فرهیخته، ارتقای شاخص های سلامت، تولید ثروت و دسترسی به ارائه خدمات بخش در تراز کشورهای توسعه یافته به آحاد مردم، شوند. 

نماینده وزير بهداشت و دبیر هیات های امنا و شوراها ادامه داد: استقلال دانشگاه ها رکن مهم در آموزش عالی در مقام پاسخگویی و دارای توان مدیریت بوده و فلسفه وجودی هیات های امنا، ایجاد مرجع قانون گذار در رأس هرم سازمانی برای اداره سلامت کشور است.

وی افزود: تمرکز زدایی و استقلال در تصمیم گیری های محیطی و منطقه ای بر پایه مشارکت اعضای هیأت امنا، موجب تسهیل در خدمت رسانی و توسعه و ارتقای مؤسسات خواهد شد.

ناصحی گفت: در نگرش جدید تشکیلات مرکزی هیاتهای امنای وزارت بهداشت، تقویت و اصلاح روند انتخاب اعضای هیات امنا و تکیه بر نقش آکادمیک و توانمند سازی و اجرایی ایشان، فراهم نمودن ساز و کارهای نظارت و پایش مصوبات و میزان مشارکتها مدنظر است.

نماینده وزير بهداشت و دبیر هیات های امنا و شوراها  تشکیل بانک اطلاعات نخبگان و افراد دارای ظرفیت عضویت در هیات های امنا، توانمندسازی اعضای هیات های امنا در حیطه های مسئولیت های قانونی محوله، اصلاح و تغییرات حسب نیاز در تشکیلات دبیرخانه مرکزی هیات های امنا و نیز دبیرخانه های هیات امنای دانشگاه ها و باز تعریف شرح وظایف، مشارکت و تعامل هر چه بیشتر اعضای هیات های امناء با دانشگاه ها را از جمله اهداف دبیرخانه مرکزی هیاتهای امنای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در اولویت های برنامه ریزی بیان کرد

به گزارش وب‌دا وی در پایان اضافه کرد: همچنین برگزاری نشست های سراسری هیات های امناء و تغییر رویکرد استانی شدن و حرکت به سوی استقلال هیات امناء هر موسسه، بازبینی روندهای تصویب بودجه، تعیین حسابرس، مدیرمالی و اخذ عملکرد فعالیتها و تسریع در دستیابی به وضعیت مطلوب با مدیریت و برگزاری منظم جلسات در طول سال، تقویت کمیسیونهای تخصصی برای بررسی موضوعات مطروحه در جلسات که بازوی مشورتی و کارشناسی هیات امنا هستند از دیگر اهداف دبیرخانه مرکزی هیاتهای امنای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در اولویت های برنامه ریزی است.

پایان پیام/

مطالب مشابه